Stanisław Zybała. Dlaczego Albinów należy kojarzyć z Radecznicą.

Potyczka pod Albinowem rozegrała się w styczniu 1947 roku pomiędzy żołnierzami ówczesnego Wojska Polskiego a byłymi zaporczykami - tabor posuwając się w rytmie stępa dotarł do pierwszych zabudowań Albinowa Małego na rozdrożu Goraj - Teodporówka. W tym miejscu przy zabudowaniach Urszuli (Orseli) Żabkin natknął się na zbrojną czatę zaporczyków. Podobno na pytanie "leśnych" kto jedzie padła odpowiedź wojsko polskie.
W tym momencie ze strony czaty padły strzały i wtedy rozgorzała oszałamiająca strzelanina z obydwu stron. Niebo od rakiet pojaśniało jak w dzień. W tym rweteście i zamieszaniu zginął jeden furman (Jan Mucha z Radecznicy, ur. 1926 roku), 5 zaporczyków i 6 żołnierzy KBW. Padło też 4 koni1 w tym źrebna klacz Jana Muchy (konając z postrzału oźrebiła się).
Po potyczce zbrojnej w Albinowie 219 stycznia 1947 roku zaporczycy nie pokazywali się już w Radecznicy (do tej pory bywali w niej częstymi gośćmi) w sposób rzucający się w oczy ani w krawatach ani w pałatkach. Wiele z powyższego dowiedziałem się z różnych źródeł i tego, że albinowską czatą dowodził podkomendny "Zapory" "Jadzinek".3

***

Potwierdzeniem omawianej potyczki jest zachowany w Zespole Akt Gminy Radecznica w Państwowym Archiwum w Zamościu Protokół w sprawie walki WP z bandami, 1947 rok, gdzie czytamy:

W dniu dzisiejszym - 20 stycznia 1947 roku zgłosili się do zarządu Gminnego mieszkańcy wsi Zaporze w osobach: Antoni Batorski s. Andrzeja i Mameła Antoni s. Józefa, którzy zostali uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, stwierdzili co następuję:
Dnia stycznia 1947 roku około godziny 12 - tej Wojsko Polskie przyjechało do wsi Radecznicy i Zaporza i zajęli pod wojsko z Zaporza 14 furmanek parokonnych i z Radecznicy 8 furmanek, które wyjechały z wojskiem do wsi Chłopków gm. [ina] Radecznica, z Chłopkowa do Hoszni Ordynackiej, gmina Goraj powiatu biłgorajskiego i pod Albinowem natknęliśmy się z wojskiem na bandę, przy czym wywiązała się walka około godz. 19 - tej i w trakcie tej walki zostały wybite 4 - ry konie z Zaporza należące do właścicieli: Antoniego Batorskiego, Adolfa Batorskiego syna Antoniego. Mameły Antoniego i Krukowskiego Antoniego oraz wóz tegoż. Natomiast z Radecznicy zostały zabite: koń Bzdziucha Kazimierza i koń Katarzyny Muchowej wdowy i syn Mucha - furman również został zabity. W popłochu furmani z końmi rozpierzchli się w różnych kierunkach i niektórzy z nich do domu wrócili dopiero 18 stycznia b. r w nocy

Poniżej prezentujemy zdjęcia z Albinowa zrobione współcześnie przez autora powyższego tekstu.
Domek Urszuli Żabkin w Albinowie Małym (od strony południowo - zachodniej), wokół którego 17 stycznia 1947 roku rozegrała się zbrojna potyczka Zaporczyków z pościgówką KBW.4
Polodowcowe "oczko wodne", "Balaton" Albinowa Małego. Uroczysko zachowane w naturalnej szacie przyrodniczej; w jego otoczeniu 17 stycznia 1947 roku odbywał się bratobójczy teatr zbrojny Zaporczyków z pościgówką KBW.
Tu, na niegdyś gruntowym gościńcu i widocznym poboczu rozegrała się omawiana powyżej potyczka. Stoją na poboczu: Marianna i Stanisław Zybała, mgr. Gabriel Gąbka, Ryszard Juśkiewicz.
Spotkanie zorganizowane na okoliczność wspomnień zbrojnej potyczki Zaporczyków z pościgówką KBW 17 stycznia 1947 roku. Siedzą: w kapeluszu – Stanisław Zybała, po prwej jego zona – Marianna, Gabrile Gąbka – wójt gminy radecznica, Ryszard Juśkiewicz – radny gmina Radecznica i wnuk E. Dolińskiego. Po lewej stronie Stanisława Zybały: gospodarz domu z żoną i sąsiad.
Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. były to dwie pary koni, jedna Jana Muchy z Radecznicy, a druga para Antoniego Batorskiego z Zaporza
2. został w niej ranny "Szerszeń", przetransportowano go do Radecznicy i ukrywano w pasiece Olejarskiego, opiekowała się nim Zofia Batorska. W późniejszym okresie wziął udział w napadzie na Kasę Spółdzielczą w Żółkiewce, gdzie został schwytany (z racji ograniczonej sprawności ruchowej) przez UB. Osadzono go w więzieniu we Wronkach, gdzie zmarł - relacja Melchiora Batorskiego "Zemsty"
3. Tadeusz Skraiński
4. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), specjalna formacja wojskowa powołana w 1945 roku do zapewnienia porządku wewnętrznego i walki z podziemiem niepodległościowym (pozostałości AK) oraz zbrojnymi organizacjami ukraińskimi (UPA) i niemieckimi. Podlegał ministrowi bezpieczeństwa publicznego (1945-1954), wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Korpus_Bezpiecze%C5%84stwa_Wewn%C4%99trznego