Strona GłównaCHŁOPKÓW


Przeszłość

Wieś oddalona około 1 kilometr od Podborcza, w przeszłości stanowiła część składową dóbr Ordynacji Zamoyskiej. Podległość każdorazowemu ordynatowi nakładał na mieszkańców Chłopkowa różnego rodzaju zobowiązania. Bardzo często byli wykorzystywani do nadobowiązkowych prac na rzecz Ordynacji. Zmęczeni tym stanem rzeczy w 1786 roku wystosowali do ówczesnego ordynata - Jana Jakuba Zamoyskiego suplikę (skargę) na urzędników ordynackich, "którzy zmuszają ich codziennie do odrabiania pańszczyzny, a tę powinni niektórzy z nich odrabiać tylko jeden dzień w tygodniu, inni tylko dwa.1 Dużą pomoc mieszkańcom Chłopkowa zmuszanych przez Niemców do odstawiania kontyngentu okazywał Tadeusz Borkowski, ps. "Mat" z Hoszni Ordynackiej, który wyrabiał nielegalnie kolczyki dla bydła.2

Szkoła podstawowa

Powstała z nakazu władz austriackich i Inspektorayu Szkolnego w Zamościu. Pierwszą nauczycielką była Eugenia Jańczewska. W latach 1921 - 1924 opiekę nad placówką sprawowali Józef Paszko i Józef Sykała. W latach 1924 - 1930 zajęcia z dziećmi ( ilość których wyniosła w roku 1930 osiemdziesiąt) prowadzili Karolina Brzesiówna i od 1927 roku Edward Gasek. Po wyzwoleniu, w roku 1946 naukę w szkole rozpoczęło około sześćdziesięciu uczniów; nauczycielami byli: Adam Szuster - pełnił jednocześnie funkcję kierownika szkoły, p. Surmaczowa, Jan Kozioł, Janina Polska, Halina Smarkala.
W roku 1965 przekazano do użytku nowy budynek szkolny.3

opracowała Regina Smoter Grzeszkiewicz. Ciąg dalszy nastąpi...


Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Główna Radecznica1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Biblioteka Ordynacji Zamoyskiej. 1367 Punkta z suplik gromad klucza gorajeckiego
2. J. Grygiel. Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim. Warszawa 1985 s. 233
3. G. Paszko. Szkoła podstawowa w Chłopkowie. Nasza gazeta. Miesięcznik Religijno Kulturalny 2003 nr 2