Dawni mieszkańcy gminy Radecznica.

Prezentowane poniżej fotografie nadesłał Leszek Panas z Kawęczynka - przedstawiają mieszkańców gminy Radecznica, którzy żyli tutaj w okresie międzywojennym, są to prawdopodobnie zdjęcia z Czarnegostoku, Gorajca, Latyczyna.





Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.