Strona GłównaIzydor Herz

JAK OESTER ZAKATOWAŁ CHŁOPCA


Dnia 21 lipca 1942 r. z Baranowa zawagonowano nas do Dębicy. Tam nas wyładowali, przy czym bili nas i katowali. Cały dworzec załadowany był ludnością żydowską. Później zaprowadzili nas na miejskie pastwisko, gdzie tłoczyło się około 45.000 Żydów, spędzonych z całego rejonu Dębicy. Ustawiono nas dziesiątkami, przeganiając z jednego miejsca na drugie, poprzez barykady złożone z SS - manów, którzy zaraz wyławiali starszych ludzi i na miejscu rozstrzeliwali. Bicie i znęcanie się nad ludźmi podczas tego było okrutne.
, Około godziny 9 - tej rano przyszli nowi SS - mani, zaczęli wybierać mężczyzn zdrowych i silnych, do których każdy się pchał z całych sił. Szybko wybrali cztery grupy mężczyzn, złożone z 450 osób. Jedną grupę wysłali do Rzeszowa,1 druga poszła do Pustkowia, trzecia do Tarnobrzegu, a czwarta została w Dębicy jako Reinigungskommando - kolumna sprzątająca. SS - mani zabrali się do masowego mordowania dzieci żydowskich. Chwytali je za nóżki, odcinali bagnetami główki lub uderzali główkami o słupy elektryczne stojące blisko szosy. Resztę zawago-nowano i wysłano do Bełżca, do komory gazowej.
Mnie skierowano do Rzeszowa. Pamiętam, jak jeden chłopak z Nowego Sącza chciał uciec. Złapano go, oddano w ręce gestapowca Oestera, który skuł mu ręce kajdankami, zmusił go do przysiadu, ręce skute przyłożył do kolan, przez ręce i kolana przeciągnął długi kij, po czym powiesił go na dwóch ławkach i zaczął bić po rękach tak, że paznokcie odlatywały i ręce zsiniały. To samo zrobił z nogami. W końcu, gdy biedak stracił przytomność, rozluźnił mu kajdany, uderzył go raz jeszcze kijem po głowie, obudził go, kazał mu stanąć i wtedy dopiero strzelił mu dwa razy w głowę. Po tym wszystkim zapalił papierosa i kazał ciało sprzątnąć.
Strona Główna Judaica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. w 1941 hitlerowcy utworzyli w Rzeszowie getto, które funkcjonowało do listopada 1943. Większość z umieszczonych w nim Żydów (przed wojną w Rzeszowie mieszkało około 14 tys. ludności pochodzenia żydowskiego, co stanowiło ok. 30% mieszkańców miasta) wywieziono do obozu zagłady wg. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w#Historia