Strona GłównaKrystyna Carmi

OMER - TO NIE TYLKO IMIĘ


Przed rozpoczęciem święta Pesach rolnicy zrzynają pierwszy snop ( zboże w Izraelu rośnie w zimie a żniwo zaczyna się z rozpoczęciem wiosny). Omer czyli pierwszy snop jak wszystko co jest pierwsze - pierworodne wedle Biblii ma być ofiarowane Bogu. Dlatego zrzynanie pierwszego snopa odbywa się bardzo uroczyście. Rolnicy świątecznie ubrani dziewczęta w wianuszkach i kolorowych strojach tańczą i śpiewają, konie i traktory ozdobione zielenią i kolorowymi wstęgami Tak przy dźwiękach muzyki i tańcach zrzyna się pierwszy snop - Omer.
Wieczorem przy uroczystej kolacji i czytaniu Agady - opowieści o wyzwoleniu z niewoli egipskiej zaczyna się święto Pesach (od słowa pasach = ominął). Chodzi tu o Anioła który krwią baranka naznaczał wejścia w domach niewolników żydowskich aby ich ominął przechodzący Anioł Śmierci kiedy na Egipt spadnie kara śmierci pierworodnych.
Od drugiego dnia Pesach zaczyna się okres Omer. Polega to na liczeniu 49 dni. W każdym kalendarzu pod świecką datą jest podpisane: 2 dzień w Omer 3,4, 5 dzień w Omer itd. Jest to okres kiedy nie wolno się żenić, ani wychodzić, za mąż, nie wolno urządzać zabaw i wesel itd. Jest to okres pokuty i oczekiwania 49 dni aż do dnia pięćdziesiątego (pięćdziesiątnicy) Zielonych Świąt - u Żydów Matan Tora = Otrzymanie Tory a u chrześcijan Zesłanie Ducha Świętego.
Dla uzupełnienia opowieści o okresie Omer dodam opowiadanie nie związane z Biblią ale z historią Izraela. Jest jeden wyjątkowy dzień w Omer kiedy wolno się radować (wiele par wykorzystuje ten dzień do zawarcia małżeństwa). Dzień ten ma nazwę Lag ba Omer (w tym roku (2014) przypada 18maja), a jest to licząc kolejno od pierwszego dnia - 33 dzień w Omer. To dzień radości bo świętuje się w nim zwycięstwo nad Rzymianami. Powstanie przeciw Rzymianom wzniecił Bar Kochwa, nazwany też Bar Kosiba. Powstanie nie przyniosło pozytywnych rezultatów ale świętuje się sam zryw i bohaterstwo (podobne do Powstania Warszawskiego w czasie Drugiej Wojny Światowej). Rabinem Bar Kochwy był rabi Szymon ben Yochay (żył w II w. n. e) mędrzec Miszny (najstarszego zachowanego dzieła literatury rabinicznej, której pierwszym redaktorem był Jahuda ha - Nasi, a po jego śmierci dzieło uzupełniali inni uczeni) i mistyk, wielki przeciwnik Rzymian. W obawie przed aresztowaniem ukrywał się wraz z synem przez 13 lat w jaskini - wyszedł z ukrycia na wieść o śmierci cesarza, który nastawał na jego życie. Szymon ben Yochay zmarł w Lag ba Omer.
Izraelczycy różnie świętują Lag ba Omer. Ortodoksyjni Żydzi zbierają się przy grobie Rabiego Szymona ben Yochay który znajduje się w Galilei na górze Miron. Przybywają tysiące rodzin. Już wcześniej zamieszkują w namiotach aby w rocznicę śmierci Rabina być blisko grobu (policja ma dużo roboty...) Jest też zwyczaj że w tym miejscu po raz pierwszy strzygą włosy 3 letnim chłopcom (co wcześniej jest zakazane). Jest to tak zwana Chalakie od słowa chalak = gładki. Przy tym się weselą jak na weselu i wiele młodych par tam też wtedy przybywa.
Izraelczycy świeccy (normalni) świętują powstanie Bar Kochwy trochę inaczej (bar =syn kochaw = gwiazda = Syn gwiazdy). Z opisów o powstaniu wiadomo że aby się porozumieć powstańcy wysyłali sygnały zapalając na wzgórzach małe ogniska. Dlatego w tym dniu Izraelczycy zapalają ogniska wszędzie gdzie tylko się da, siedzą przy ognisku, jedzą śpiewają i hulają do rana. Następnego dnia nie ma szkoły ani pracy a dym w powietrzu "pachnie" parę dni i nie pomoże uszczelnianie okien, mieszkanie pachnie jak wędzarnia na szczęście to tylko jeden dzień w roku w Lag ba Omer.
Strona Główna Judaica

Wszelkie prawa zastrzeżone.