Strona GłównaKrystyna Carmi

IZRAELSKIE IMIONA MĘSKIE I ŻEŃSKIE


znaki specjalne Krystyna Carmi. Izraelskie imiona męskie i żeńskie.

Imiona izraelskie męskie i żeńskie pochodzą z Biblii, z przyrody, są także imiona laickie, które rodzice nadają swoim dzieciom aby upamiętnić wydarzenia z ich życia. Dla przykładu mam wnuka, którego imię jest Nave, co znaczy oaza. Nasz starszy syn poznał swoją przyszła żonę na wycieczce w pustyni i takie imię nadał pierworodnemu synowi. Nasz młodszy syn urodził się w dniu moich urodzin i ma imię Doron, co znaczy Dar = podarunek = prezent.
Są też imiona złożone, kiedy na początku lub na końcu słowa (imiona) dodaje się literę "i" lub "li", pochodzi to od słowa szeli = mój, moja, lub od jesz li = mam. Przykłady: Orli= Or = światło sze li moje, Lior = li Or mam światło, Lipaz = li Paz = szczere złoto, li = mam. Inne przykłady: Bat = córka bat szeli skreśla się szel i pozostaje i, a wtedy zamiast bat szeli jest biti, lub ima szeli = matka moja = Imi , aba szeli = aba = ar = Avi. Są też imiona podwójne = złożone kiedy chce się zachować imiona obu nieżyjących babci, np. Lea i Chana, wtedy wnuczka ma imię Lian, Li An.
Przy wymawianiu hebrajskich imion należy pamiętać, że akcent jest przeważnie na ostatniej sylabie , np. Jonatan z akcentem czytamy - Jo na tan, Dav id, Szim on. W języku hebrajskim litera B może być czytana jak W, U może być czasem O, I oraz J też w niektórych wyrazach się zmienia.

Imiona męskie po hebrajsku z dosłownym lub zbliżonym tłumaczeniem znaczenia każdego imienia na język polski.

A
 • Adam = od adama = ziemia,
 • Alon = dąb,
 • Amir = garść kłosów zebranych po żniwach
 • Atar = zabytek
 • Arie = lew, zdrobniale Arik - (Leon , Liowa )
 • Amos =imię proroka (BST)
 • Ariel= lew Boży (arie=lew El=Bóg)
 • Aron = brat Mojżesza-( BST)
 • Avidan=(mój ojciec sądzi (avi=ojciec, dan = sądzi)
 • Avitar - kapłan nazwany też Avimelech był synem Gideona (BST)
 • Avimelech= mój ojciec król (melech =król)
 • Avner =ojciec jak świeca (ner = świeca, co ma oznaczać człowieka przykładnego
 • Adir = mocny, sławny
 • Adi=klejnot
 • Amit =druh, towarzysz
 • Avidor =ojciec pokolenia (dor = pokolenie) przywódca narodu ( przydomek Mojżesza) BST
 • Adar =owoc cytrusowy
 • Asaf =od imienia lekarza -Asaf ha rofe=Asaf lekarz
Opowieść:

Żydowski lekarz żył w Erez Izrael w 6 - tym wieku. Był wybitnym znawcą ziół. Znany jest z przysięgi obowiązującej lekarzy podobnej do przysięgi Hipokratesa, tylko bardziej żydowskiej. Żądał równego traktowania tak biednych jak bogatych. Jego zasady zapobiegania chorobom utrzymują się do dnia dzisiejszego: Częste mycie się, zdrowe odżywianie, picie czystej wody, gimnastyka. W Izraelu jest zwyczaj nadania nazwy szpitali jego imieniem. Najbliższy szpital obok miejsca mego zamieszkania to Państwowy Szpital Asafa Lekarza = Beit Cholim Asaf ha Rofe (bait =dom - cholim =chorych Asaf ha Rofe (to - ha -podkreśla stopień : najlepszy - taki jak powinien być.

 • Aviram=ojciec grzmotu (ram=grzmot) to imię człowieka, który zbuntował się przeciw Mojzeszowi na pustyni (BST)
 • Amichaj = mój naród żyje ( am = naród - lud ) (chaim= życie - chaj= żyje)
 • Ail= renifer—skrót - Ali- Ili
 • Abraham=ojciec wielu (abra = ojciec po aramejsku, ale - ham pochodzi od słowa hamon = wielu). Prawie wszystkie imiona męskie zaczynające się od Av - ojciec, mają skrót - Avi
 • Amnon = pierworodny syn króla Davida
 • AvSzalom = ojciec pokoju (trzeci syn Davida i Batszeby )
Opowieść biblijna w skrócie:

AvSzalom był najpiękniejszym mężczyzną w Królestwie Hebronu i umiłowanym synem króla Davida i Batszeby, Amnon był przyrodnim bratem AvSzaloma (synem innej żony Davida). Amnon podstępnie zaprosił do siebie piękną Tamar - rodzoną siostrę AvSzaloma i zniesławił ją - Ojciec - król Dawid nie ukarał Amnona i dlatego AvSzalom podstępnie zabił Amnona. Później AvSzalom zbuntował się przeciw ojcu królowi Davidowi, ogłosił siebie królem Hebronu i zajął Jerozolimę. Wojska Davida pokonały go w lesie Efraima. Po porażce uciekając na mule przez las AvSzalom zaplątał się swoimi długimi włosami w gałęzie dębu i tak zawieszony pozostał, podczas gdy jego muł uciekł. Król nakazał aby ochronić mu zbuntowanego syna. Jednak jeden żołnierzy Davida znalazłszy AvSzaloma zawieszonego na drzewie wbił w niego trzy włócznie... Król David gorzko opłakiwał syna wołając nieustannie: Mój synu! Mój synu! AvSzalomie mój synu! (opowieść można przeczytać w Księdze Samuela – Biblia Starego Testamentu (BTS - znak ten będzie się powtarzać w liście imion wziętych z Biblii).

Na dodatek - taki kwiatek: dwukolorowy kwiat nazwany po polsku Bratek w Izraelu ma nazwę Amnon we Tamar

B
 • Baruch=błogosławiony
 • Barak=błyskawica -tym imieniem nazwany był syn Debory prorokini (BTS)
 • Bachar = młody wielbłąd
 • Benyamin - imię złożone z 3 słów: ben = syn –Ya - hve = Bóg, czyli syn Boga, dosłownie lub przymiotnikowo - po Bożemu - syn żyjący po Bożemu
 • Ben=syn, zdrobniale Beni = mój syn (mój =szeli skreśla się litery- szel pozostawiając i - co oznacza tę przynależność - mój ). Przykład –przedstawiając syna mówi się - bni Beni, bni Josef, bni Doron. Tak samo w i imionach żeńskich np bat = córka - bat szeli = biti i przedstawiając: biti Miriam, biti Aviva, biti Zahava
C
 • Chanan = ułaskawił
 • Curiel = opoka Boża (cur = opoka El = Bóg), skrót - Cur, Curi
 • Chaim = życie,
 • Chaviv (arabski Chabib) = miły,
 • Cwi = jeleń,
 • Cach=czysty, nieskalany - skrót -Cachi - ale to też jest imię o innym znaczeniu: Cachi = uśmiechnięty (to skrót od Icchak - imieniem tym został nazwany syn Abrahama i Sary , bo zaśmiała się kiedy usłyszała że w późnym wieku urodzi syna: "we tichak Sara" = i zaśmiała się Sara (BST)
D
 • David , zdrobniale - Dudu, Dudi
 • Dror = wolność, wyzwolenie,
 • Daniel = sądzi Bóg (dan = sądzi Elohim, skrót El=Bóg), zdrobniale Dani
 • Doron = Dar = podarunek; są 3 podobne określenia imion: 1 Doron = dar , 2 Matan = podarunek, 3. Szaj = prezent
 • Dagan=zboże
 • Dekiel= dzika palma ( z tego żeńskie imię Dikla) skrot-Diki-Diko
 • Dow=niedźwiedź - skrót – Dubi
 • Dor = pokolenie -skrót Dori
 • Dan = nazwa jednego z 12 -tu plemion Izraela oraz nazwa miasta w dolnej Galilei
E
 • Eliran=mój Bóg czuwa (earanut = czujność)
 • Eran= ożywiony ( rananut= świeżość - żywotność )
 • Ehud = jednoczący (od słowa leached - jednoczyć),
 • Elazar - Eliezer, = El = Bóg = azar =pomógł
 • Eviatar - Elimelech jest rzadkim imieniem noszą je Tejmanim (Jemen po hebrajsku =Tejman) bo to imiona z Biblii a oni się tego trzymają. Imiona biblijne i tylko te używają Żydzi ortodoksyjni,
 • Efraim = imię syna Józefa którego bracia sprzedali do Egiptu (BST)
 • Elimelech=mój Bóg jest królem, Elimelech z Moabu był mężem Noemi teściowej Ruth (Księga Ruth -BST)
 • Eitan = stały, mocny niewzruszony
 • Einaw=winogron (anawim = winogrona)
 • Eliron=Bogiem radosny (ron =radość,wesele)
 • Erez = cedr
Opowieść:

Był taki zwyczaj że kiedy urodził się chłopiec sadzono dziewko cedrowe, a kiedy urodziła się dziewczynka sadzono drzewko dębowe. Gałęzie tych drzew służyły im jako ozdoba baldachimu na ślubie w czasie gdy zawierali małżeństwo.

G
 • Gad =koźlątko, zdrobniale Gadi,
 • Gaj = wąwóz = wadi,
 • Gal = fala,
 • Gawriel = Gabriel = zwyciężył Bóg ( gawar = zwyciężył, El = Bóg), (w alfabecie hebrajskim litera Bet =B może być też czytana jako W)
 • Gil = radość
 • Golan=od nazwy wzgórza Golan
 • Gerszom = imię syna Józefa sprzedane go przez braci do Egiptu - (BST)
 • Gerszon= imię syna Mojżesza (BST)
 • Giora= imię syna rabiego Szymona Bar Yochai (z Mironu – Historia Izraela)
 • Gur = imię - pieszczotliwa nazwa (wzięte z j. angelskiego); pappi = szczenię (np: gor arie= lwiątko, gur chatul=kociak)
Skrót opowieści biblijnej o Gideonie

Gideon pochodził z plemienia Menassesa. Był sędzią i przywódcą wojskowym. Zwalczał Baala Medianitów i Amaleków uwalniając od nich lud Izraela. Medianici - silny szczep siał spustoszenie i grozę. Pewnego razu kiedy Gideon był zajęty młocką zboża, Pan mu nakazał, aby wyruszył do walki z wrogami. Wtedy Gideon zapytał: Panie jak potrafię zwyciężyć taką siłę z 300 żołnierzami ?a Pan odpowiedział: "przy pomocy tych 300 mężów którzy chłeptali wodę wybawię was i oddam w twoje ręce Medianitów" Gedeon zaufał obietnicy Pana i dowodząc jedynie 300 żołnierzami zadał druzgocącą klęskę licznym wojskom wroga. (Biblia - Księga Sędziów 7,7) Gideon jest wymieniany jako jeden z bohaterów wiary.

H
 • Harel = Góra Boża - imię od nazwy góry Harel w Galilei (har =góra)
 • Hagaj = dosłownie moje święta (święto = hag - w liczbie pojedynczej byłoby hag szeli, zaś święta to hagaj)
 • Hadas =mitr - imię męskie i żeńskie ( w męskim nie ma skrótu tego imienia)
I
 • Idan= epoka (okres czasu) - skrót, Idi
 • Inbal=serce dzwonu - (imię męskie i żeńskie)
 • Ido = imię ojca proroka Izajasza (BST)
 • Ilan = młode drzewko,
 • Ichak =ichak - zaśmieje się (chok - śmiech),
 • Itamar - dosłownie = wyspa i palmy (i= wyspa - tamar = palma); Itamar, to imię z ( BST), a Eliezer Ben Yehuda - twórca nowego j. hebrajskiego nazwał tym imieniem swojego syna
J
 • Jakov =Jakob - skrót Kobi
 • Janiv = Boży plon =dorodny zbiór
 • Jair = jaśniejący, przyświecający,
 • Jona=gołąb- skrót Joni
 • Jehoszua = zbawienie (od lehoszija - zbawić),
 • Jeszua – dosłownie = Zbawiciel. Oba te imina Jehoszua i Jeszua - zdrobniale Jaszi
 • Jermijahu =Jeremiasz - zdrobniale Jeremi (BST)
 • Jonatan = dał Bóg (natan=dał ), zdrobniale = Joni
 • Joel = męskie - a Jael - żeńskie złożone ze słowa Ya- hve –El
 • Jowel = jubileusz
L
 • Liel=mam Boga - ( jesz- li El)
 • Lior = mam światło w znaczeniu: jasno mi ,nic mi nie brak- skrót Ori
 • Lidor - mam pokolenie (dor = pokolenie - plemię) skrót - Dori
 • Liron = mam radość (ron= radość- zadowolenie) chciałoby się powiedzieć: jestem zadowolony, ale w j. hebrajskim to" jestem"zastępuje "mam"= jeszli =li; ani =ja jestem - używa się: ani rofe = jestem lekarzem, ani more = jestem nauczycielem itd, odpowiada na to kim jestem, czym się zajmuje itd
M
 • Maor = źródło światła (imię złożone ze skrótów słów: ma jan = źródło, or = światło) Mor = imię od nazwy góry Moria na której Abraham miał złożyć w ofierze jedynego syna Izaaka(BST)
 • Matan= dany (od słowa matana = podarunek), zdrobniale Mati
 • Menachem = pociesza (od słowa nechama = pocieszenie)
 • Matatiahu= Mateusz, zdrobniale Mati
 • Meir = oświeca - przyświeca,
 • Mikael = kto jak Bóg (mi =kto –ka =jak -El=Bóg) stąd imiona Michal i Michaela a jedną z żon Davida była Michal(BST)
N
 • Nagdimon=Nikodem
 • Nof = pejzaż, wzgórze,
 • Nave = oaza,
 • Noam = spokojny, subtelny,
 • Nisim = cuda (od słowa nes = cud),
 • Natanel =dał Bóg (natan= dał, El - Bóg) skrót - Nati
 • Noach=wygodny
 • Noe = imię tego który przygotował arkę przed potopem(BST)
 • Natan =imię proroka który upomniał króla Davida kiedy zabrał Uriaszowi jego żonę (BST)
 • Nir = zaorane pole
 • Nati= od Natan
 • Nican= pączek ( kwiatu)
 • Noi=ozdoba
 • Narkiz =narcyz - kwiat
 • Nachum=pocieszony (od nechama=pociecha)
 • Nadaw = imię syna Arona -brata Mojżesza (BST)
 • Nachszol = nagły przypływ wody - rwąca woda - skrót Nachszoni
 • Nisan=od nazwy pierwszego miesiąca wyjścia z Egipskiej niewoli (kalendarz hebrajski).
O
 • Omer = pierwszy snop z pierwszego zbioru,
 • Omri = imię króla z Biblii, panował po śmierci Salomona(BST)
 • Ofir – to od nazwy portu na Morzu Czerwonym (z czasów króla Salomona . Z tego portu Ofir, król Salomon sprowadzał złoto z kopalni które znajdowały się w pobliżu tego portu . Dziś jest to egipski Szarm el Szeich a po wojnie 6 dniowej kiedy Izrael zdobył" Szarem" (skrót) osiedleńcy nazwali to miejsce Ofra —nawiązując do dawnego Ofir. Później Ofra została zwrócona Egiptowi i znowu nazywa się Szarm el Szeich (Szar = brama). Izraelczykom pozostały dwa imiona: męskie
 • Ofir i żeńskie Ofra.
 • Oren=sosna
 • Ofer = jelonek jeleniątko,
 • Oszer = bogactwo
 • Oszri =moje szczęście
 • Ohad =ulubiony (ahada = uznanie, szanowanie)
 • Owadia = imię proroka
 • Oded = imię proroka skrót Odi, Udi
 • Oz = odwaga - skrót Ozi
P
 • Peer = splendor - skrót Peeri (przeważnie używane raczej jako nazwisko)
 • Paz = szczere złoto (imię męskie i żeńskie)
R
 • Raz = tajemnica
 • Regev =skiba
 • Ronen = wesoły - skrót Roni
 • Ran = biegnie,
 • Ranan = rzeźwy
 • Roi = mój pasterz (roe = pasterz , szeli = mój. Skreśla się słowo szel - pozostaje i, tak zamiast roe szeli = roi)
 • Rachmiel =litościwy Bóg, ( rachman = litościwy El = Bóg, ) - zdrobniale Rami
 • Reuwen=pierworodny syn patriarchy Jakuba - skrót Rubi (BST)
S
 • Simcha = radość
 • Sason = wesele, skrót tego imienia - Sasi,
 • Sahar = księżyc,
 • Szachar = jutrznia
 • Saar - burza
 • Szaj = prezent
 • Szaron = od okręgu Szaron.
 • Szimszon - Samson =Sanson dosł.= syn słońca – ( san = słońce, son – syn) = skrót Szimi lub Sami ( imię bohatera o niezwykłej sile, który walczył z Filistynami wrogami Izraela; Filistyna = Palestyna) Księga Sędziów - BST) znana jest opowieść o Samsonie i Dalilah, ktora podstępnie ścięła mu włosy w nich podobno kryła się jego siła... (Opera w 3 aktach -Samson i Dalilah do muzyki Camille'a Saint - Saënsa i libretta Ferdinanda Lemaire’a. Premiera miała miejsce w Weimarze 2 grudnia 1877 (z niemieckim librettem); w Polsce, po raz pierwszy oglądano tę operę w 1903 roku, po II wojnie światowej wystawiana była w 1985 roku w Gdańsku oraz w 1994 w Operze Wrocławskiej)
 • Szeked=migdał skrót Szkiedi ( nie tylko imię ale często używane jako nazwisko )
 • Staw = jesień
 • Sapir = Szafir (kamień ozdobny)
 • Szachav =mewa
 • Sela= skała skrót – Selik
 • Szlomo - skrót Szlomi (Salomon syn Davida i Batszeby, król słynący mądrością i budowniczy Pierwszej Świątyni w Jerozolimie(BST)
 • Szalom = pokój - skrót też Szlomi
 • Szimon - Saimon – skrót Szimi ( to imię Kapłana Simeona, który wziąwszy w ramiona małego Jezusa przeniesionego do Świątyni wypowiedział te słowa:"teraz o Panie pozwól odejść słudze Twemu, bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie"...(BNT)
 • Szmuel= usłyszał Bóg – skrót, Szmulik, (szama= usłyszał, El= Bóg - usłyszał modlitwę Chany o syna którego obiecała Mu ofiarować na służbę (BST- Księga Samuela)
T
 • Topaz= drogi kamień ozdobny Topaz
 • Tam = naiwny
 • Tidhar = nazwa iglastego drzewa rosnącego w Libanie- skrót – Tadi,Tedi
 • Tal = rosa, zdrobniale Talik
 • Tamir = wierzchołek drzewa ( znaczenie imienia= dostojność )
 • Tuvia= (od tov =dobry) zdrobniale Tuvik
Z
 • Zew = wilk, zdrobniale Zewik
 • Ziv =gloria- splendor - skrót Zivik
 • Zacharia =Zachariasz (kapłan mąż Elżbiety matki św. Jana Chrzciciela) - BNT (Biblia Nowy Testament)
 • Zoar = jasność, imię od Księgi Zohar, która jest głównym zbiorem Tory i Kabały napisał ją Rabi Szimon Bar Yochai z Mironu (historia Izraela)
U
 • Uri = raduj się
 • Uziel - imię z Biblii, zdrobniale Uzi
 • Uriel=ciesz się Boże - od imienia człowieka który pomógł w przyniesieniu Arki do
 • Jeruzalem (BTS)
Y
 • Yaron = Boża radość ( czyt. Jaron)
 • Yochanan=Bóg ułaskawił ( Yo - od Yahve - chanan = ułaskawił)
 • Yochaj=Bog żywy (od chaim =życie ) skrót Yochi - czyt. Jochi) to imię ojca Rabi Szimona z Mironu (przy jego grobie, ortodoksyjni Żydzi świętują " Lag ba Omer")
Imiona męskie złożone mogą występować jako nazwiska a poprzedzają je słowa:
 • Bar = syn
 • Ben = syn,
 • Bal = właściciel
Przykłady:
 • Bar nir = syn zaoranego pola (trochę śmieszne są te nazwiska po polsku ale dosłownie tłumaczone)
 • Bar nof =syn wzgórza
 • Bar noj= syn ozdoby
 • Bar El, = dosłownie ( syn Boga), może chodzi tu o określenie człowiek Boży = żyjący po Bożemu
 • Ben Szimon, =syn Szymona
 • Ben tov=syn dobry
 • Ben Josef =syn Józefa
 • Ben Meir =syn Meira
 • Ben Dawid =syn Davida
 • Baal Szem tow = posiadający dobre imię,( szem=imię, tov = dobry)
 • Baal Rachamim = posiadający miłosierdzie, (baal = właściciel ) dosłownie właściciel miłosierdzia
W języku hebrajskim są też nazwiska powstałe z jak gdyby przedłużonego imienia:
 • Simcha - Simchoni,
 • Aron - Aharoni,
 • Meir-Meirowicz
 • Kohen = kapłan zmieniane na Kagan, Kaganowicz, Katz, Kaganski itp
 • Rozenkranc = różany wianek
 • Rozen cweig = różana gałąź, tak nazwisko zaczynające się na Rozen czyli róże zamieniono na hebrajskie Szoszani
Imiona żeńskie po hebrajsku z dosłownym lub zbliżonym tłumaczeniem znaczenia każdego imienia na język polski.

A
 • Ahuwa = kochana (ahawa=miłość)
 • Alma = panna
 • Aliza = rozbawiona
 • Amira = wierzchołek krzewu winnego
 • Ajala = gazela - sarna
 • Arona = od męskiego Aron, który był bratem Mojżesza (BST=Biblia Starego Testamentu)
 • Aielet = od męskiego Ail = renifer
 • Ariela = lwica (od męskiego Arie = lew)
 • Aviva - wiosenna ( od aviv – wiosna)
 • Aviya - ( wymawia się Avija) = Aviya =Avi Ya to słowo złożone z Avi = mój ojciec oraz Ya =Yahve Bóg, można wiec interpretować dosłownie = ojcowska czyli córka swojego ojca, albo córa Ojca z Nieba,
 • Adina = delikatna,
 • Adwa = morska pianka (na falach),
 • Ajelet =od ajelet ha szachar - gwiazda poranna = jutrzenka
 • Atara = wystrój,
 • Awigail = córa węża = kobieta awersyjna - krewna Króla Davida (BST)
 • Adered = od nazwy bardzo ozdobnego nakrycia głowy i twarzy = aderet
 • Avital= mój ojciec jest jak rosa (znaczenie: ożywia, chłodzi w upale, gasi pragnienie itp)
 • Asnat = od imienia żony Józefa sprzedanego przez braci do Egiptu (BST)
 • Avigil = mój ojciec jest radością (avi = ojciec , gil = radość) jest to imię jednej z żon Króla Davida; (BST) skróty tego imienia = Gili, Gali
B
 • Bar = dziczka (wered bar = dzika róża, perach bar = polny kwiat - znaczenie: coś czego nie uprawiano a wyrosło samo)
 • Batchen = córka wdzięku i też imię kwiatka (bat córka, chen = wdzięk)
 • BatChen = Stokrotka
 • Barekiet=Szmaragd -Emerald = ozdobny drogi kamień
 • Batya = córka Boża (bat = córka, Ya = Yahve =Bóg ),
 • Bracha = błogosławieństwo
 • Bruria=wybrana (breira = wybór)
 • Batszewa, Batszeba, Batszefa = córa pełności (szefa= pełność) żona Króla Davida, poprzednio żona Uriasza Hetyty, którego David doprowadził do śmierci aby ją sobie wziąć. Ona jest matką Króla Salomona (BST)
C
 • Cofija = pod okiem Boga ( cofe = patrzy- Ya - Bóg = Opatrzność ( prawdopodobnie -stąd Zofija Zofia)
 • Cahala= krzyk radości
 • Cila = w cieniu Pana (cel = cień, a - Adonaj = Pan mój)
 • Cwija = od męskiego Cwi = jeleń
 • Cofit =od nazwy ptaszka Cofit = Koliber, który żywi się nektarem kwiatów (cuf = nektar)
 • Carmela = od nazwy Góry Carmel
 • Chawa = jestem, istnieję ( chawaja - byt - Chawa matka rodzaju ludzkiego i stąd pochodzi imię Ewa),
 • Chawacelet =lilja
 • Chaja = żywa (od chaim = życie)
 • Cipora = ptaszęca (cipor = ptak), to też imię żony Mojżesza (BST)
 • Chaviva = miła, sympatyczna,
 • Chajuta = pełna życia
 • Chana =Anna (zdrobniale – Chani) to - i dodane przy imionach zmiękcza je bo oznacza moja - możną porównać z polskim - "moja ty"
 • Chanita = od imienia Chana (skrót Chani)
D
 • Dafna = laur ( drzewa laurowe, których jest wiele w Izraelu nazywają się - Dafna)
 • Dorit od dor = pokolenie
 • Deganit = Bławatek, kwiat który rośnie w zbożu = dagan (stad imię męskie = Dagan = zboże)
 • Daniela = od Daniel męskie, a żeńskie przez dodanie - a-
 • Dikla = dzika palma (męskie Dekiel)
 • Drora = swobodna = dror = wyzwolenie = wolność (męskie - Dror )
 • Dalia= nazwa kwiatu.
 • Dwora = pszczoła
 • Deborah = skrót Debi - od mienia Izraelskiej prorokini, jedynej kobiety która była sędzią, namawiała swego syna Baraka do walk i z wrogami – ( Księga Sędziów- BST )
 • Dina = od imienia córki Patriarchy Jakuba (BST)
E
 • Edna = ukojenie
 • Emuna=wiara
 • Ejala = od męskiego imienia Ejal = jeleń
 • Efrat=od nazwy miejsca, gdzie znajduje, się grób,Rachel ( Bethlehem to dawny Efrat ) - BNT
 • Eliszewa = Boża siedmiokrotnie (Elżbieta- Matka Św. Jana Chrzciciela (BNT)
G
 • Galit = maleńka fala,
 • Gawriela = Gabriel (od gawar El – zwyciężył Bóg)
 • Geula = zbawienie,wyzwolenie
 • Gila= wesoła - skrót Gili
H
 • Hagit = świąteczna (od hag = swięto)
 • Hodaja= dziękczynienie
 • Hedwa =zadowolenie, przyjemność
 • Hila=aureola
 • Hemda = umiłowanie
 • Hofit =nazwa ptaszka Hofit - żyjącego przy brzegu morza (hof = brzeg)
 • Hamutal = imię żony proroka Izajasza ( BST )
 • Hadas = mirt , zdrobniale Hadasi, Adasi -( Hadasa = później Estera Królowa - Księga Estery BST)
 • Hadar = cytrus, i nazwa miesiąca kiedy kwitną drzewa cytrusowe (wtedy niezwykle mocny zapach unosi się wszędzie bo drzewa rosną w całym Izraelu)
I
 • Inbal=serce dzwonu (takie samo imię męskie)
 • Inbar = bursztyn
 • Irit = szczypiorek
 • Ilana - młode drzewko (męskie imię Ilan)
 • Ilanit = roślinka
 • Iris = Irys - kwiat
J
 • Jafa=ładna
 • Jafit = piękność
 • Jaara = plaster miodu
 • Jardena = od nazwy rzeki Jarden (Jordan)
 • Jehudit –skrót Judit - od imienia bohaterskiej wdowy która ścielą głowę okrutnego Holofernesa, ratując lud izraelski od klęski ( Księga Judyty BST)
K
 • Kieren = promień
 • Kochawa = gwiazda
 • Kieszet = tęcza
 • Kineret = od nazwy jeziora Kineret (Genezaret ) nazwa pochodzi od Kinor David =harfa Davida bo taki jest kształt jeziora (widoczny z"lotu ptaka").
 • Kalanit = kwiat polny podobny do maku (kwitnie w styczniu - całe połacie pól staja się czerwone)
 • Karmit = od kierem=winnica (moje nazwisko Carmi też pochodzi od słowa kierem. W Izraelu prawie wszystkie nazwiska zaczynające się od Wajn,Wejn = wino, Wainkranc, Wajnryb, itp. zmieniono na Carmi (przez C)
L
 • Libi =moje serce ( i- zamiast szeli - lev =serce), w j. hebrajskim B czasem czyta się jak W
 • Lilach = bez (ten co w Polsce kwitnie w maju)
 • Lital=mam rosę (li= jeszli czyli- mam, tal= rosa) znaczenie: ożywiona jak zroszona trawka; Uwaga:woda, ma ogromne znaczenie w kraju gdzie 3/4 jest pustynią, dlatego tal = rosa i maim=woda tak często wymienia się w imionach męskich i żeńskich
 • Liat = moja ty ( li -bez szel- at = ty)
 • Liad = moja na zawsze (ad = czas bezgraniczny - wieczność)
 • Leilit -Lilit = ptak nocy -Sowa (od - laila = noc)
 • Limor = zmieniona - pachnąca ( od Mor pachnącego krzewu)
 • Lior = mam światło - jasno mi (takie samo męskie i żeńskie imię)
 • Lian =imię złożone od Lea i Anna
 • Liron =mam radość= radośnie mi
 • Lea =od imienia żony Patriarchy Jakuba (BST)
M
 • Meital = krople rosy(doslownie krople=tipot, ale tu zaznaczona jest woda =maim)
 • Mazal =szczęście - znaczenie = wygrana
 • Mor =od nazwy krzewu Mor, wydzielającego pachnącą, czerwoną żywicę (służy do wyrobu perfum)
 • Metuka = słodka ( od metikut = słodycz)
 • Mara = gorycz
 • Menucha = odpoczynek
 • Marganit = Margaretka - kwiat - skrót -Magi
 • Margalit = klejnot (skrót – Margo)
 • Morag =od nazwy przyrządu do młocki
 • Malka =królowa skrót Mali
 • Mayan =źródło (czyt. Majan)
 • Meira = przyświecająca,
 • Maja = od nazwy miesiąca Maj
 • Meszi = jedwab - wyraża delikatność, wrażliwość
 • Moran od Mor –ten sam pachnący krzew( jest wspomniany w Pieśni nad Pieśniami BST)
 • Meirav =dużo wody (maim = woda rav- od rabim = mnogość,(od imienia starszej córki Saula żony Króla Davida)
 • Moriya = (czyt. Morija) od nazwy góry Moriya na której Abraham miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka (BST)
 • Miriam =Maria - Mira -Miki, Mika ( Miriam - imię siostry Mojżesza i Arona (BST)
 • Michal, Michaela ( mi = kto, ka= jak El=Bóg) Michal to też córka króla Saula i żona Króla Davida
N
 • Nama = drzemiąca( od tnuma = drzemka), zdrobniale - Nami, Nimi
 • Natanela - zdrobniale Neta (od natan = dał- El = Bóg)
 • Nava = przystojna,
 • Nechama = pociecha,
 • Nira od nir = zaorane pole,
 • Nurit = nazwa kwiatu,
 • Noga=Venus
 • Nofit=od nof= pejzaż
 • Nicana =od nican = pączek znaczenie: początek czegoś nowego (męskie = Nican)
 • Nesja=cud Boży (nes=cud,Ya Bóg = Yahve)
 • Nofar = lilja wodna, której liście mają kształt serca
 • Noia =od noj = wystrój
 • Noemi = od imienia Noemi Moabitki teściowej Ruth(BST) skrót - Nomi
O
 • Odelia = wdzięczna Bogu (ode od hodaja = wdzięczność, podziękowanie )
 • Or = światło (Lux - Lucynka),
 • Ofra od ofer = jelonek,
 • Orna = od Oren=sosna
 • Orit = światełko
 • Ortal - imię złożone z dwóch słów: or = światło oraz - tal =rosa
 • Ofira od nazwy portu Ofir - zdrobniale Ofri
 • Ora =nosząca światło =or (znaczenie: uczynna )
P
 • Perach=kwiat
 • Paz - szczere złoto, zdrobniale = Pazit
 • Pnina = perła
 • Perchija =kwiat Boży (perach - kwiat - Ya = Boży)
 • Porija = płodna
R
 • Ronit - od Rina
 • Rimon = owoc granatu,
 • Rotem = nazwa krzewu pustynnego,
 • Reuth = przyjaźń ( skrót Ruti)
 • Raja = małżonka
 • Riwa = przyjaciółka
 • Rakiefet =Fiołek alpejski -kwiat
 • Renana =orzeźwiona, świeżutka
 • Rewital = napojona rosa
 • Ruchama = miłosierna, litościwa (od rachamim =miłosierdzie - litość)
 • Rina =wesołość
 • Ravit = upojona, nasycona (od rewaja = upojenie, nasycenie=ulga)
 • Rinat =jesteś radością (rina=wesołość, radość - at = ty)możne stad pochodzi imię Renata?
 • Riki od Rywka
 • Ruth=od imienia Ruth Moabitki z niej się wywiódł Ród Davidowy (BST)
 • Rywka = Rebeka -żona Izaaka -matka Jakuba i Asafa (BST)
 • Rachel=od imienia ulubionej żony Jakuba Patriarchy (BST) skrót - Rachel = Racheli- Heli
S
 • Simcha = radość, skrót -Sima
 • Szira = poezja,
 • Szir = pieśń,
 • Szarona - od nazwy okręgu Szaron,
 • Szibolet = kłos,
 • Szoszana = dzika róża
 • Sapir = Szafir = kamień ozdobny
 • Sigal = Sigalit = fiołek kwiat (segol = fiolet - kolor)
 • Segula=wyjątkowa
 • Snonit=Jaskółka
 • Staw=jesień
 • Slait = skalista (skała = sela) znaczenie imienia: siła, stanowczość.
 • Szalhewet = płomień - skrót –Sali
 • Szikma = Sykomora = drzewo wiekowe - chronione w Izraelu
 • Szirli =śpiew dla mnie (szir = śpiew- wiersz- li=mnie - dla mnie)
 • Simona=od męskiego Szimon –Simon skrót - Simi
 • Smadar =początek winogrona po spadnięciu kwiatu - skrót- Smadi
 • Sivan= od nazwy 9 miesiąca w kalendarzu hebrajskim
 • Sara = dosłownie= minister-( Sara od mienia żony Abrahama- matki Izaaka ,BST)
 • Szulamith =od imienia pięknej Szulamith z Pieśni nad Pieśniami (BST) skrót -Szula, Szuli.
T
 • Tamara - od owocu palmy = tamar, zdrobniale Tami - (męskie Tamar)
 • Tchija=odrodzenie - skrót Tasi
 • Tova = dobra (tov = dobry)
 • Tikva = nadzieja
 • Tal = rosa, zdrobniale Tali; imię Tal - męskie i żeńskie takie samo ale w skrócie - żeńskie =Tali, a męskie skrót - Talik
 • Talma=od telem =bruzda
 • Talya =Boża rosa (laska?)
W
 • Wered = róża,
 • Wardit = od wered
 • Warda =od wered
 • Wardina - od wered = róża i adina = delikatna.
Z
 • Zahawa =złota ( żyd. Golda)
 • Zeehawa = od zeew = wilk (skrót Zehawit)
 • Zmira =śpiew - od Zamir = słowik
 • Ziva=od zif = splendor -gloria
 • Zoara = promieniująca ( od Księgi Zohar zawierającej Torę i Kabałę; pełna nazwa ספר הזוהר Sefer ha - Zohar – Księga Blasku, jet to mistyczny komentarz do Tory, Pieśni nad Pieśniami i Księgi Rut, powstały w XIII wieku.)
Y
 • Yamit = obiecujacy dzień
 • Yael =skrót Yaeli (Ya= Yahve El – Elokim=Bóg)
 • Yochewet =matka Mojżesza , Arona i Miriam (BST)

W Izraelu jest przyjęte że każdy możne sobie dobrać nazwisko wedle swojego widzi mi się I tak powstają nazwiska złożone np z dwóch imion. W nazwiskach żeńskich przeważnie pierwsze jest imię żeńskie a następne męskie jako nazwisko np: imię z Cila - Dagan = imię męskie- jako nazwisko, Bar - Rafaeli - nazwisko od imienia męskiego Rafael, Jafa – Szmueli = nazwisko od imienia męskiego -Szmuel.

 • Lub też nazwiska powstałe z dwóch imion żeńskich jak:
 • Smadar Szir
 • Ronit Siwan
 • lub z dwóch imion męskich jak;
 • Matatatiahu Yochaj
 • Josef Zachria
 • Ronen David
 • A nawet takie coś jak: Mosze Mosze , ze nie wiadomo co tu jest nazwiskiem ale przeważnie imię jest wymienione jako pierwsze.

Dodałam tę ciekawostkę na zakończenie spisu męskich i żeńskich. Jest ich jeszcze wiele i gdybym chciała wyliczyć resztę, mój spis wyglądałby jak książka z numerami telefonów....
Strona Główna Judaica

Wszelkie prawa zastrzeżone.