Gmina Radecznica w starej fotografii

Prezentowane poniżej fotografie pochodzą ze zbiorów Zofii Sykały i Petera Schmidta
Kościół w Trzęsinach - fotografia została zrobiona podczas okupacji, podpisał ją Jan Sykała
Nieistniejący już kościół w Gorajcu - na odwrotnej stronie znajduje się pieczątka o treści: "Parafia Gorajec pow. Zamość" oraz dedykacja "na pamiątkę prac i ofiar na odnowienie kościoła w 1969 roku"
                           Kościół w Radecznicy.                               
         Kapliczka św Antoniego "na wodzie" w Radecznicy.          
Remiza strażacka w Czarnymstoku, obiekt zbudowany w pocz. XX wieku, już nie istniejący. Autor fotografii Daniel Grzeszkiewcz
Tak w radecznickim kościele w drugiej połowie lat czterdziestych brano ślub – czyniono to w wyjątkowych wypadkach, np. zasłużony dla klasztoru, dzieci zasłużonych rodziców i. t. p.w czasie celebry ślubnej
po celebrze ślubnejFotografie wykonał ks. o. Wacław Płonka
Kościół w Radecznicy okres okupacji
Kapliczka na wodzie (okres międzywojenny)
szkoła w Radecznicy ( (okres międzywojenny)
uroczystość Bożego Ciała (1940 rok) ze zbiorów Petera Schmidta (Berlin)
uroczystość Bożego Ciała (1940 rok) ze zbiorów Petera Schmidta (Berlin)
Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.