Stanisław Zybała. Fotografia w Radecznicy

Zanim w Radecznicy pojawili się zawodowi fotograficy miejscowa ludność fotografowała się w okolicznych miasteczkach , oraz u przyjezdnych fotografów odwiedzających Radecznicę podczas odpustów lub podczas innych zdarzeń.
Do najbardziej znanych fotografówniewątpliwie należą: Józef Płocharz- jego prace pochodzą z lat 1920 - 1930, są cenne ze względu na wysoką jakość zachowanych fotografii; znaczono je faksymilem w ozdobnym otoku lub bez ozdoby. Z Radecznicy przeniósł się do Rokitowa, tam woje prace podpisywał: "Józef Płocharz. Fotograf w Rokitowie, woj. lubelskie"; przed 1938 rokiem wyjechał na Podole. Jego następcą w branży fotograficznej został Józef Sowa . Trudno ustalić kiedy wykonał pierwsze zdjęcie, wiadomo, że w roku 1938 już fotografował... Był fotografem samoukiem, swoich prac nie miał zwyczaju podpisywać.
Urodził się w Zaporzu w 1908 roku, po zawarciu związku małżeńskiego z Anielą Skrok osiadł w Radecznicy - razem z żoną prowadzili sklep ogólnospożywczy. Z aparatem fotograficznym pracował pół wieku - utrwalał na fotografii radości i smutki , miejsca, ludzi...
Trzecim fotografem w Radecznicy był Marian Kozak (1928 - 1995). Był amatorem, nie znakował swoich prac żadnym znakiem, fotografowanie było jego dodatkowym zajęciem.
Po roku 1950 już jako nieźle pstrykający podjął pracę w Państwowym Szpitalu w Radecznicy jako laborant w pracowni rentgenowskiej szpitala i jako kinooperator w kinie założonym przy szpitalu , o nazwie "Relax".


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja 24.12.2017