Strona GłównaGAJ GRUSZCZAŃSKI


Wieś położona nad rzeką Por (dawniej Pur) w otoczeniu łąk i bagien. Na jej terenach znaleziono narzędzia krzemienne i ceramikę datowane na wczesne średniowiecze.
W roku 1827 wieś liczyła 11 domów, 80 mieszkańców i 349 mórg ziemi uprawnej - należała do dóbr Ordynacji Zamoyskiej; jeśli chodzi o administrację kościelną Gaj Gruszczański przynależał do parafii Czernięcin. W roku 1864 wieś przyłączono do gminy Sułów, w obrębie której pozostawała do roku 1930, wówczas wraz z Gruszką Zaporska i Zakłodziem włączono Gaj Gruszczański do gminy Radecznica.
25 lipca 1944 roku w rejonie Ławek Gajowskich 1doszło do potyczki pomiędzy oddziałem Wermachtu a miejscowymi partyzantami - w odwecie za śmierć swoich żołnierzy Niemcy podpalili wieś, spłonęło wówczas 104 budynków różnej kubatury w tym: 33 chałupy, 32 oborostajni, 27 stodół i 12 poddaszy. W dniu pożaru zostali zabici przez Niemców Anastazja Oleszek, Wojciech Dzioch; ranny został Józef Jankowski, uprowadzono w nieznane Józefa Żuka .

Kalendarium wydarzeń W latach 1955 - 1959 w domu gospodarza Sobieraja mieściła się siedziba Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zakłodziu.
1956 - powstała Ochotnicza straż Pożarna, jej naczelnikiem został Stanisław Pastuszak.
1961 - powstało Kółko Rolnicze, we wsi pojawił się pierwszy traktor, strażacy pobudowali nową remizę.
1967 - pobudowano sklep spółdzielczy.
1968 - Gaj Gruszczański został zelektryfikowany - na Nawsiu 2 ulokowano między wioskową Bazę Maszynową Kółek Rolniczych, która następnie przekształcono na Spółdzielnie Kółek Rolniczych - Zakład Usług Mechanizacyjnych (ZUM) w Radecznicy z siedzibą w Gaju Gruszczańskim. Wybudowano również 700 m. b drogi przez wieś w kierunku Radecznicy.
1974 - centrum wsi połączono utwardzoną drogą z Radecznicą (i resztą świata...).
1980 - pobudowano nową remizę strażacka, w której znalazł swoje pomieszczenie miejscowy ośrodek kulturaly.
W roku 1988 na Nawsiu obok Spółdzielni Kółek Rolniczych ZUM i zbiornika przeciwpożarowego zbudowano Gminny Ośrodek Sportowy .
1990 - upadło Kółko Rolnicze, nastąpiła wyprzedaż jego majątku.
1993 - na drodze relacji Radecznica - Gaj Gruszczański położono asfalt.
1997 - Spółdzielnia Kółek Rolniczych zakończyła swoje prace, jej mienie przejął prywatny przedsiębiorca, który dwa lata później również zbankrutował.

Stanisław Zybała


Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Główna Radecznica1. Gajowskie Ławki - przejście prze moczary między Gajem Gruszczańskim a Radecznicą wykonane z pali i desek drewnianych; drogowe połączenie Gaju z Radecznicą do roku 1974 odbywało się przez Gruszkę Zaporską i Zaporze albo przez Zakłodzie i Mokrelipie
2. W dniach 26 - 28 sierpnia 1977 roku odbyła się tutaj Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, targi rolne, oraz ogólnopolska inauguracja XVI Olimpiady Wiedzy Rolniczej