Rodzina Smarkalów
od prawej: Pawe³, Aleksander, Stanis³aw


Galeria