Partyzanci z terenu gminy Radecznica:
trzeci z lewej Feliks ¦wirgoń "D±b", trzeci od prawej Tadeusz Oleszek "Słup"


Galeria