Stanisława Malec z matk± M. Smoter i dzieæmi


Galeria