Stoją od lewej: Katarzyna Stafej - Poklepa, Janian Radzik - Zawiślak, Halina Płocharz - Tytoń, Halina Ponarska - Mamona, Krystyna Książek, Justyna Kukiełka; Zjazd Uczniów Szkół Bernardyńskich, Radecznica 2007






Galeria