Mieczysław Odrzywolski, działacz społeczny z Gorajca, ze zbiorów Katarzyny Odrzywolskiej


Galeria