Katarzyna Dziwota, Zaburze.
Urodzona 26. IX. 1912 roku


Galeria