Janina z Ducherów Sitarzowa
(Trzęsiny, ur. w 1920 roku)


Galeria