Stanisław Rozwar Zybała. Tajne harcerstwo w Radecznicy w okresie Generalnego Gubernatorstwa.Powstało w Radecznicy gdy ks. o. Wacław Płonka zorganizował w okupacyjnych szkołach powszechnych [na terenie gminy] nauczanie wiary - religii. Patronował tej organizacji pod przykrywka minstrantury, zakonnik brat Stefan Władysław Żwirek (żył w latach 1914 - 2005)
 

Biwakowy posiłek w Zaporskich Dołach; pierwszy z prawej u dołu Marian Kozak
 

W organizacji byli sami chłopcy przeważnie z Radecznicy, z Zaporza Chałupnik, z Gruszki Zaporskiej i Gaju Gruszczańskiego. Baza lokalowa i placem zbiórek organizacyjnych były : kościelna zakrystia i wirydarz kościelny a miejscem biwakowym Zaporskie Doły za Gajówką przedłużeniem Wąwozu Gwarnego . Tu zbierali się młodociani konspiratorzy spod znaku lilijki i odbywali swoje służbowe powinności i rozrywki.
 

Na wirydarzu klasztornym: 1. Henryk Skrok, 2. Henryk Pieczykolan, 3. Czesław Antoni Rekiel, 4. Stefan Władysław Żwirek, 5. Stefan Masaniec, 6. Zdzisław Makaroński - zdjęcie wykonano zimą 1943 roku. Ze zbiorów Henryka Pieczykolana

Z perspektywy czasu trudno podać nazwiska "ministrantów"ale niektóre z nich udało się odczytać z fotografii i zapisać z pamięci: bracia Pruszkowscy - Henryk, Jan i Julian, Henryk Skrok, Jerzy Zawiślak, Henryk Rowecki, Stefan Masaniec, Zdzisław Makaroński, Henryk Pieczykolan, Stanisław Wojewoda (wysiedlony z Kruszwicy), Henryk Smyk, Marian Kazak, Czesław Antoni Rekiel, Józef Maciąg, Edward Cichocki. Ci harcerze - ministranci w następnym czasie podjęli naukę w powojennym gimnazjum - liceum na "świętej górce" w 1944 roku i później.
 

Brat Ś. W Żwirek ze swoim zastępem na klasztornym cmentarzu w Lasku ; pierwszy z lewej Cz. A. Rekiel. Ze zbiorów Jerzego Zawiślaka

Czesław A. Rekiel był od 1948 roku bibliotekarzem gminnym, Henryk Pieczykolan i Stefan Masaniec zostali nauczycielami szkół podstawowych, Marian Kazak został fotografem i fototechnikiem w pracowni Rtg w radecznickim szpitalu, Józef Maciąg rolnikiem, inni wyjechali w Polskę, Staś wojewoda wrócił do rodzinnej Kruszwicy. Brat Żwirek po wojnie został księdzem zakonnym w Radecznicy - był on jednocześnie uczniem Tajnego Liceum.
 

Pozowanie do fotografii na biwaku. Trójka z dołu fotografii: Henryk Smyk, Henryk Rowiecki, Henryk Pieczykolan. Ze zbiorów Jerzego Zawiślaka.
Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.