JUDAICA

SŁOWNIK TERMINÓW I POJĘĆ JUDAISTYCZNYCH


A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U W Y Z Ż

Słownik terminów i pojęć judaistycznych powstaje w trakcie moich badań nad historią, kulturą i religią narodu żydowskiego. Stąd też różnorodna tematyka prezentowanych haseł. Niektóre z nich zostały potraktowane pobieżnie z uwagi na istniejącą obszerną literaturę na ten temat. Zamiarem moim jest sukcesywne poszerzanie go.
FAKTY Z ŻYCIA ŻYDÓW LUBELSZCZYZNY I ZAMOJSZCZYZNY

W rozdziale tym stanowiącym poszerzenie działu "Judaica" prezentowane będą wspomnienia, fakty historyczne, ciekawostki dotyczące ludności żydowskiej zamieszkującej w przeszłości Lubelszczyznę i Zamijszczyznę.


ALFABET ŻYDÓW ZAMOJSZCZYZNY


WERONIKA ALEKSANDRA MARKIEWICZ

ŻYDOWSKI CMENTARZ W SZCZEBRZESZYNIE

ŻYDOWSKA GMINA W SZCZEBRZESZYNIE W OKRESIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ

OKUPACYJNE LOSY ZAMOJSKICH ŻYDÓW 

ZBIORY ZWIĄZANE Z HISTORIĄ I KULTURĄ ŻYDÓW POLSKICH W ZASOBACH WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE; DOKUMENTY DOTYCZĄCE ŻYDÓW LUBELSKICH 

IRENA KARCZEWSKA - URATOWANA OD ZAGŁADY

HELENA Z BATORSKICH KRUKOWSKA - ON JEST RUBIN...

GENOWEFA Z GLIWÓW BABIARZOWA - W CZASIE WOJNY ZGINĘLI WSZYSCY...

EUGENIUSZ BOGUCKI - TUROBIN, TO BYŁO ŻYDOWSKIE MIASTO...

GENOWEFA DULNIAK - TYCH PIOSENEK TO DZIŚ JUŻ NIE PAMIĘTAM...

"JAN" - RELACJE DOTYCZĄCE WŁASNYCH PRZEŻYĆ

HELENA MARZEWSKA - BYŁA TAKA DZIELNICA WIENIAWA

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - JAK POSTRZEGANO ŻYDÓW W XVI - XVII WIECZNYM LUBLINIE

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - ŻYDZI BEŁŻYCCY

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - Z ŻYCIA GOSPODARCZEGO ŻYDÓW LUBELSKICH

IZYDOR HERZ - JAK OESTER ZAKATOWAŁ CHŁOPCA

IZAK IZRAEL - Z KOZŁA DOROŻKI

ZAPISKI JOELA

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - ŻYCIE SPOŁECZNE ŻYDÓW LUBELSKICH W LATACH 1916 - 1917

RELACJA ANONIMOWA Z MAJDANU NIEPRYSKIEGO - TO SIĘ NAPRAWDĘ WYDARZYŁO

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - "GDY WIDZISZ CZŁOWIEKA, ZNASZ GO W POŁOWIE..." - RZECZ O STANISŁAWIE STASZICU

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - OBIEKTY KULTURY ŻYDOWSKIEJ W TARNOGRODZIE

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - O JIDYSZ INACZEJ...

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - MATERIAŁY DO HISTORII ŻYDOWSKIEJ LUDNOŚCI ZAMOJSZCZYZNY

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - NAZWISKA ŻYDÓW ZE SZCZEBRZESZYNA POMORDOWANYCH W LATACH 1939 - 1942 WG. KSIĘGI PAMIĘCI GMINY ŻYDOWSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE...

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - KOBIETY W BIBLII

GENOWEFA SAWICKA - LOSY ŻYDÓW Z DĄBIA I OKOLICY

LESZCZYŃSKA SABINA - ŻYCIORYS WYRZUCONEGO DZIECKA

KRYSTYNA CARMI - OMER - TO NIE TYLKO IMIĘ

KRYSTYNA CARMI - IZRAELSKIE IMIONA MĘSKIE I ŻEŃSKIE

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - DZIENNIK Z PODRÓŻY DO IZRAELA

KRYSTYNA CARMI - DWIE WIOSNY ROKU1943

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - NOTATNIK ŻYDOWSKI

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - SZKOŁY ŻYDOWSKIE W ZAMOŚCIUStrona Główna

Wszelkie prawa zastrzeżone.