Regina Smoter Grzeszkiewicz. Radecznickie kapliczki

Tereny gminy Radecznica, pełne urokliwych zakątków, miejsc do zadumy nad sobą i życiem kryją także wiele skarbów natury "duchowej" – są to krzyże, kapliczki i figury przydrożne fundowane w początkach ubiegłego stulecia (niekiedy wcześniej) i w czasach nam bliższym. Niektóre z tych fundacji mają szczególną wymowę, wzniesione zostało jako votum dziękczynne za ocalenie życia, za zdrowie, czy jako prośba o ochronę przed morowym powietrzem, o czym informują zachowane napisy, zawierające oprócz treści dziękczynnej, albo prośby także nazwiska fundatorów i datę wystawienia. Wykonano je przeważnie w kamieniu, ale trafiają się także drewniane krzyże i kapliczki; krzyże z czasów nam bliższych wykonane zostały z metalu.
Niewiele z nich zachowało pierwotny wygląd, większość była wielokrotnie malowana, w przypadku figur bielona wapnem w kolorze białym błękitnym, zielonym, czy różowym. Odnośnie malowania figur należny dodać iż odnawianie ich ma miejsce co roku na początku maja, na skutek czego zbyt duża warstwa farby "wygasza" pierwotne kształty obiektów, często zamalowane są napisy, co czyni trudnym, a często wręcz niemożliwym odczytanie nazwiska fundatorów czy daty, takim przykładem jest jedna z figur przydrożnych w miejscowości Wólka Czarnostocka na pograniczu z Czarnymstokiem. Wiodącym akcentem dekoracyjnym są niewielkie figurki, rzeźby świętych, Jezusa czy Matki Bożej oraz obrazki umieszczone we wnęce za szkłem. Każda z zachowanych na terenie gminy Radecznica figur, kapliczek, krzyży przydrożnych posiada swoją własną historię, przypomina ważne wydarzenia z życia danej wsi, jest miejsce spotkań mieszkańców zwłaszcza w miesiącu maju, kiedy o zmierzchu echo niesie w dal śpiewane z całego serca i duszy majówki. Zapraszam na kapliczkowy szlak po Radecznickiej Ziemi.
Czarnystok
Dzielce


Gorajec Stara Wieś


Gorajec ZagrobleGorajec ZastawiePodborcze


RadecznicaWólka CzarnostockaZaburzeZaporze
Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.