A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U W Y Z Ż
E

"Einsatstrupen"

Bandy towarzyszące oddziałom Wermachtu na terenie krajów nad bałtyckich, których głównym zadaniem było mordowanie Żydów, Cyganów i komunistów; ofiarnej pomocy udzielała im ludność i policja ukraińska. ("Bałtycka Buchalteria " (Od naszego korespondenta ze Sztokholmu).

Słowo Żydowskie z dnia 9 marca 2001 r, nr 5 (239), s. 6)

Eisenbaum Antoni

(1791 - 1852), redaktor pisma "Dostrzegacz Nadwiślański"; założył rządowa szkołę rabinów w Warszawie1

Eliasz, prorok

Zwany "aniołem przymierza"; niewidzialny gość, który w sposób symboliczny bierze udział w uroczystości obrzezania. Stawia się w tym celu drugi fotel obok fotelu sandaka; tzw "krzesło Eliasza".2

Elul

Okres od około 13 sierpnia - 10 września (szósty miesiąc kalendarza żydowskiego). Nazywany jest miesiącem pokuty - codziennie rano w każdej synagodze (na całym świecie) kantor dmie w szofar by ostrzegać i nawoływać Żydów do pokutowania i przygotowania się do Wielkich Świątecznych Dni siódmego miesiąca tiszri - Rosz ha Szana; dzień Nowego Roku wypada około 10 - 11 września.

"epoka pieców"

Metafora stworzona przez Adolfa Rudnickiego na określenie czasów II wojny światowej, na trwałe weszła do języka literackiego.

Erfat

Żydowska organizacja zachęcająca do rodzenia dzieci - powstała celem powstrzymywania żydowskich kobiet przed aborcją - jak podaje "Intercessors for America, Middle East Prayer Alert" (29 marzec 2005) w Izraelu dokonuje się około 150 aborcji dziennie. W przeciągu 25 lat od chwili zalegalizowania aborcji około 1,5 miliona. dzieci zostało zabitych. Wydatną pomoc okazuje wojsko zapewniając darmowe aborcje kobietom odbywającym służbę wojskowa.

etrog

Owoc cytrusowy używany podczas Święta Sukot ; trzyma go się w lewej ręce i potrząsa w cztery strony świata, oraz w górę i w dół w celu potwierdzenia wszechobecności Boga.3

Exodus

Słowo to oznacza "wyjście" - w terminologii biblijnej domyślne wyjście Żydów z Egiptu. Dlatego II Księgę Starego Testamentu określa się zamiennie do Księgi Wyjścia nazwą nazwą "Exodus"

"Exodus"

Powieść Leona Urisa (1958), którą w dwa lata po wydaniu wyreżyserował Otto Preminger i nakręcił film pod tym samym tytułem z Paulem Newmanem w roli głównej.

"Exodus 1947"

Nazwa parowca zbudowanego w 1928 roku w USA; pierwotnie statek nazywał się "President Warfield" - z chwilą, gdy syjoniści postanowili wykorzystać go do transportu Żydów z Europy do Palestyny (około 4. 554 osób łącznie z załogą, w tym 1000 dzieci i 1600 kobiet) nazwę przemianowano na "Exodus 1947", a na maszt wciągnięto flagę z gwiazdą Dawida).4


Strona Główna Judaica1. A. Żbikowski. Żydzi. Wrocław 1997
2. A. Unterman. Żydzi. Wiara i życie. Łódź 1985 s. 285
3. A. Unterman. Żydzi. Wiara i życie. Łodź 1985 s. 165 - 166
4. A. Potek. Exodus 1947. Dos Jidisze Wort. Słowo Żydowskie z dnia 17 - 30 sierpnia 2004 nr 16 - 17 (328 - 329) s. 10 - 11