A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U W Y Z Ż
F

falirczykłech

Kartoflane babeczki z gęsimi skwarkami i jajkami zapiekane w specjalnych rondelkach.

flaga izraelska

Została zaprojektowana na podstawie żydowskiego szala modlitewnego (talit) - przedstawia dwa błękitne pasy na białym polu. Błękit symbolizuje Świętego Ducha Bożego, a biel - niebo. W centrum flagi znajduje się Gwiazda Dawida - symbol żydostwa.
Jej znaczenie najtrafniej tłumaczy Franz Rosenzweig: postrzega flagę jako dwa nałożone na sienie trójkąty. Jeden przedstawia naturę Boga jako Stwórcy, Odkupiciela i Nauczyciela. Drugi trójkąt odzwierciedla relacje pomiędzy Bogiem, człowiekiem i innymi ludźmi.1

fraus legis

hebr. "heter iska" - obejście prawa. Formuła opracowana prze rektora uczelni talmudycznej we Lwowie - Jozuego Falka odnośnie pobieranych procentów od udzielonej pożyczki. Swoje poglądy na powyższy temat zawarł w dziełku "Kontres al dine ribbith" wydanym przed 1607 rokiem. Cztery z najciekawszych sformułowań cytuje Ignacy Schiper w "Dziejach handlu żydowskiego na ziemiach polskich " (Warszawa 1937 s. 116 - 117).

fresfrumikajt

"pobożność jedzeniowa",zwrot odnoszący się do osób, które nie przestrzegają przykazań,ale prowadzą koszerną kuchnię.2

Fundacje Anny Frank

Istnieją dwie:

  • Fundacja Anny Frank założona przez jej ojca Otto Franka w 1963 roku; jej celem jest zwalczanie rasizmu i antysemityzmu, oraz popieranie systemu demokratycznego. Otto Frank jest ponadto właścicielem praw autorskich pamiętnika Anny.
  • Anna Frank Stichting - jej znajduje się w Bazylei; Fundacja zarządza oficyna w której ukrywała się Anna Frank, oraz zaopatruje w leki Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.3
Strona Główna Judaica1. Izraelu nie zapomnę o Tobie. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Służbę "Szalom" z Oświęcimia w Lublinie (zob. hasło Chreścijańscy Przyjaciel Izraela)22 - 25 sierpnia 2002 s. 39
2. K. Gebert. Kuchnia sześcioramienna. Fresfrumikajt. Midrasz 1999 nr 3 (23) s. 8
3. B. Jaworski. Dom Anny Frank. Midrasz 2001 nr 12 (56) s. 22 - 23