A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U W Y Z Ż
I

Ibrahim ibn Jakub

Żyd północno - afrykański, w roku 965 odbył podróż przez Morze Adriatyckie, Wschodnie Alpy do Czech, gdzie zatrzymał się na dłużej spisując relacje kupców żydowskich podróżujących do Czech, Polski, Węgier; o Polsce, którą określił "jako kraj Mieszki /Mieszka" napisał jakie są ceny orkiszu, jęczmienia i drobiu. 1

idź do Gazy

obraźliwy zwrot stosowany obecnie w kraju Izraela w odniesieniu do osób, które zachowują się niestosownie w pewnych sytuacjach. Powstał w związku z wycofywaniem osadników izraelskich z tych terenów.2

"Igdał"

Hymn wchodzący w skład kanonu modlitw porannych, zapisany został na wzór rytmicznej poezji łacińskiej - jego autorstwo przypisuje się rabinowi Salomonowi ben Gabriel, uczonemu wieków średnich; na treść "Igdału" składa się: 13 artykułów wiary opracowanych przez Majmonidesa - bytność Boga, Jego jedność, duchowość, pierwotność, opatrzność, prawdziwość proroków, zesłanie Mojżesza, nadanie Zakonu, niezmienność tegoż Zakonu, Boża wszechwiedza, kary i nagrody w przyszłym życiu, przyjście Mesjasza, zmartwychwstanie.

Tahalit Israel (Modlitwy dla Izraelitów). Warszawa 1846

iggeret halkaf

"List pergaminowy", najstarszy znany statut cechu żydowskiego kuśnierskiego w Krakowie; zatwierdzony został przez kahał krakowski w 1613 roku.3

im jecira Ha Szem

Zwrot oznaczający "jeśli to jest zamiarem Boga..."; powtarzają go Żydzi w chwili, gdy mają do zrealizowania jakieś ważne przedsięwzięcie.

"Imrei Emet" ("Głosiciel Prawdy")

Takim przydomkiem obdarzyła społeczność żydowska Abrahama Mordechaja Altera (1864 lub 1860 - 1948), czwartego cadyka z chasydzkiej dynastii Alterow; jego dwór znajdował się w Górze Kalwarii. Po zakończeniu działań II wojny światowej A. M. Alter założył w Jerozolimie dwór będący kontynuacją zniszczonego przez Niemców w Górze Kalwarii, który na cześć swego ojca – Arie Lejby Altera nazwał "Sfat Emet" ("Język Prawdy").

Institutum Judaicum

Załozony został w połowie XVIII wieku na Uniwersytecie w Halle - jego współzałożycielem był Johan Heinrich Callenberg, autor jednego z pierwszych samouczków do nauki języka jidysz.
W Instytucie miał miejsce pierwszy w historii lektorat z jidysz dla innowierców; kształcono również misjonarzy posługujących się językiem jidysz.4

"Israel , Mein Volk"

Praca autorstwa Basilei Schlink wydanej w Damstadt - Eberstadt 1993, w której pisze, że "każdy, kto dotyka ludu Bożego, dotyka samego Boga, gdyż Izrael jest źrenicą Jego oka".

Izkor

Określenie to ma dwojakie znaczenie:
1/ modlitwa z dusze zmarłych,
2/ Księga w której zawarte są biogramy osób poległych podczas II wojny światowej ofiar Holocaustu, zaginionych.


Strona Główna Judaica1. I. Schiper. Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Warszawa 1937
2. List Modlitewny Stróża na Murach Miasta. Czerwiec 2004/rok żydowski 5764 ; pismo wysyłane do współpracowników Służby "Szalom" na terenie Polski (Lublin)
3. I. Schiper. Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Warszawa 1937
4. E. Geller. Jidysz język Żydów polskich. Warszawa 1994 s. 244