A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U W Y Z Ż
L

lakung

Białe miejsca, opustki wokół tekstu stanowiące wyzwanie dla jego interpretatora. Lakungi stosowane są najczęściej na stronicach Talmudu.

"lasy - pomniki"

Kompleksy leśne zakładane od 1948 roku na terenie państwa Izrael. Każdy z nich ma określoną nazwę; największym jest" Las Męczenników" - liczy sześć milionów drzew, poświęcony został pamięci 6 milionów Żydów zgładzonych podczas II wojny światowej - pokrywa zbocza Gór Judejskich wzdłuż drogi do Jerozolimy. W obrębie "Lasu Męczenników" znajduje się 19 "lasów krajowych" - upamiętniają one "nie istniejące już skupiska żydowskie w państwach, które znajdowały się okupacją hitlerowską". Pośród " lasów krajowych" największy jest "Las Polski" liczący trzy miliony drzew - wśród nich ukryte są tabliczki z nazwami miast i miasteczek polskich w których mieszkali Żydzi. W "Lesie Męczenników" znajduje się również las "imienia pomordowanych dzieci żydowskich", "las imienia powstańców gett i partyzantów".
Inne "lasy - pomniki " to: "Las Obrońców", "Las Matki", "Las Armii Czerwonej" - działania której ocaliły od zagłady resztki europejskich Żydów. Lasy upamiętniające ludzi nauki - Alberta Einsteina, ludzi sztuki - "Las Hubermana", osób, które cieszą się szczególną estymą w społeczności żydowskiej - "Las Jerzego Waszyngtona", Eleonory Roosvelt, generała Smutsa. Według danych z roku 1959 w Izraelu istniało około 600 "lasów - pomników".1

laszon nekija

hebr. "czysty język" - wymóg używania czystych w sensie nie splugawionych/wulgarnych słów, zwrotów w odniesieniu do osoby z która prowadzona jest dyskusja, rozmowa.

le - szana - towa - tikkatewu

"obyście byli zapisani na dobry rok i zatwierdzeni na dobry żywot" - życzenia jakie składają sobie Żydzi podczas Rosz - ha Szana po przyjściu z synagogi.

Legion Żydowski

Założony został w 1917 roku na terenie Palestyny; legioniści żydowscy walczyli pod dowództwem brytyjskim o wyzwolenie Palestyny spod panowania tureckiego.

Lejbowicz Hersz

Artysta, rytownik - wykonał serię portretów rodziny Radziwiłłów. Okres jego twórczości przypadł na wiek XVIII.2

List do delegacji amerykańskich syjonistów

Wystosowany został w 1919 roku przez Efraima Faisala reprezentującego Palestyńczyków do Żydów przybywających do Palestyny. Pisał w nim, między innymi: "zrobimy co w naszej mocy...., aby powitać Żydów w ich domu..."3

List modlitewny stróża na murach miasta

Stróż na murach miasta, to w rozumieniu Słowa Bożego człowiek, który nie tylko w sposób fizyczny (czego wymaga od niego status stróża) strzeże swego miasta, kraju, ale również zaangażowany jest w duchową walkę o jego przetrwanie i spokojną przyszłość.
Chrześcijańscy Przyjaciela Izraela (CFI) - organizacja mająca stałą siedzibę w Jerozolimie, koordynują w duchu chrześcijańskiej łagodności i zrozumienia Mur Modlitwy za Izrael, wysyłając w tym celu do zainteresowanych tą formą pracy dla narodu izraelskiego listy modlitewne stróża na murach miasta.
Według danych z 1998 roku w Murze Modlitwy reprezentowanych było 90 krajów w 9 językach, w tym języku angielskim i bułgarskim.
Co zawiera list modlitewny? Informacje o potrzebie modlitwy za naród izraelski a także aktualne (na przestrzeni miesiąca) wiadomości z Izraela. W Polsce placówka CFI znajduje się w Oświęcimiu - nosi nazwę "Służba Szalom".

litwak

Miano, które przylgnęło do Żydów z Litwy, lub Białorusi; posługiwali się dialektem odmiennym od tego, jaki był stosowany w Kongresówce i na Ukrainie. Przykład: litwak słowo "każdy" wypowiadał w dialekcie litewskim jako "ober" - Żyd z Kongresówki posługujący się dialektem warszawskim to samo słowo wypowiadał jako " uber".4

lulaw

Bukiet z gałązki palmy, wierzby, mirtu i owocu cytrusowego (etrogu) - sporządza go się podczas święta Sukot i potrząsa nim na cztery strony świata. Czynność potrząsania określana jest mianem "brania lulawu". Lulaw symbolizuje również ludzki kręgosłup, który musi zginać się przed Wszechmogącym.5


Strona Główna Judaica1. T. H. Lasy pomniki. Korespondencja własna z Jerozolimy. Poznaj Świat 1959 nr 4 s. 36
2. Żydzi Polscy. Grudzień 1989 - luty 1990. Wystawa prac w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kraków 1990 s. 17
3. Christians Friends of Israel. List stróża na murach miasta. Listopad 2000 (w prywatnej korespondencji do R. Grzeszkiewicz)
4. J. Żelewski. Język żydowski cz. I. Warszawa (brak roku wydania)
5. Kultura Żydów polskich XIX - XX wieku. Kilece 1992