A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U W Y Z Ż
U

Ustawa konkursowa

Postanowienie dotyczące postępowania wobec bankrutów wydane przez Sejm Generalności żydowskiej (Wielki Waad) w Koronie w roku 1624. Tekst ustawy w tłumaczeniu Majera Bałabana cytuje Ignacy Schiper na łamach pracy "Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich" (Warszawa 1937)

Ustawa Marchandeau

Uchwalona została w 1881 roku przez francuskiego ministra sprawiedliwości - Paula Marchandeau; na jej mocy wprowadzono we Francji karne sankcje za wszelkiego rodzaju napaści prasowe na grupę osób, które przez swoje pochodzenie należą do określonej rasy lub religii, o ile te napaści będą miały na celu wywołać nienawiść między obywatelami lub mieszkańcami...1 Stwierdzenie to odnosiło się również do ludności żydowskiej zamieszkałej na terenie Francji.

"Uwiadomienie o formującym się pułku starozakonnych"

Dokument napisany przez naczelnika powstania w 1794 roku - Tadeusza Kościuszkę, w którym popierał ideę stworzenia z Żydów - ochotników jednostki wojskowej. " Nic bardziej przekonać nie może najodleglejszych narodów o świętości sprawy naszej i sprawiedliwości rewolucji teraźniejszej jak to, że oddzieleni od nas religią i zwyczajami ludzie dla poparcia powstania naszego z własnej woli życie w ofierze noszą" - pisał T. Kościuszko; Żydzi pod dowództwem Berka Joselewicza walczyli w obronie Pragi (7. 11. 1794 roku).2


Strona Główna Judaica1. M.R. Marrus. O. Paxton. Vichy a Żydzi. Literatura na świecie 1996 nr 7 - 8 (132 - 133) s. 34 - 39
2. M. Horn. Żydzi w Polsce..., s. 41