A B C D E F G H I J K L M N O P R
S T U W Y Z Ż
Z

"Z jarmarku"

Powieść Szolema Alejchema, w której zawarł watki biograficzne; tytuł , jak wypowiedział się sam autor może również oznaczać "z życia", bo życie podobne jest do jarmarku".

"zamatucha"

Wełniana chusta noszona zimą (okres międzywojenny) na Ukrainie przez kobiety, w tym również żydowskie.

zenut

Prostytucja, od "zona" - prostytutka. Oficjalnie w prawie żydowskim jest zabroniona, ale jak wskazują teksty biblijne na prostytutki rzadko spadały kary.

zmirot

Pieśni śpiewane w sobotę po obiedzie.

"zrób to siedmioma palcami"

Zwrot stosowany w języku jidisz, oznacza: "zrób to dobrze, najlepiej jak potrafisz"

"Zwierciadło Korony polskiej, urazy ciężkie y utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów"

Praca o charakterze antysemickim autorstwa M.S. Miczyńskiego obrazująca handel na ziemiach polskich, który Żydzi zmonopolizowali odrzucając w cień rdzennych kupców polskich. Pomimo jawnego ataku na Żydów autor dość dokładnie opisał poszczególne ośrodki handlowe w ówczesnej dając pełny obraz handlu żydowskiego, co stanowi ciekawy przyczynek do jego poznania. "Zwierciadło..." zostało wydane w roku 1618.1

"Zwój Foresta z Essex"

Obraźliwy cykl grafik z roku 1277 ukazujących Żydów jako współpracowników diabła; najbardziej znaną z tego cyklu grafika jest praca zatytułowana "Aaron fil diaboli" ("Aaron, syn diabła").


Strona Główna Judaica1. I. Schiper. Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Warszawa 1937