Strona Główna



WIERSZ O WOJNIE

Zofia Kowalczyk - Kwiecińska

Wiersz obrazujący okupacyjne przeżycia napisała Zofia Kowalczykówna z Bzowca jej ojciec - Stanisław Kowalczyk zatrzymany został przez Niemców podczas łapanki w Bzowcu, 17 października 1942 roku. Wraz z grupą 20 mężczyzn znalazł się na Majdanku, skąd nie wrócił; nazwiska mieszkańców Bzowca pomordowanych przez Niemców znajdują się na tablicy pamiątkowej w kościele w Chłaniowie - Bzowiec leży 3 km. Na wschód od Chłaniowa gm. Rudnik a powiat Krasnystaw, ale parafia Chłaniów.1

O wojno, wojno ty straszna machino
Zabrałaś mi ojca mojego
Ja jako dziecię ośmiomiesięczne
Tuliłam się wtedy do niego

Tuliłam się sercem, tuliłam się rączką
Tuliłam się myślą i duszą
A później łapanka, rozłąka i pustka
Co było dla dziecka katuszą

Opowieść to smutna, opowieść prawdziwa
Nigdy już nie zapomniana
Bo serce pragnęło, serce szukało
wciąż ojcowskiego kochania

Wspomnienia zostały w piecach krematoriów
W otchłani strasznego Majdanka
Gdy człowiek męczony, zabity, spalony
Nie dożył do drugiego ranka

Historio, historio tej wojny koszmarnej
Nie powtórz się nigdy już więcej
By małe dzieci nigdy nie płakały
By rosły w miłości , a nie w udręce

Oby naród polski nigdy nie musiał
Przeżyć wojny zbrodniczych czynów
By pola ojczyste nie były usiane
Prochami naszych spalonych synów


Strona Główna Okupacja

Wszelkie prawa zastrzeżone.



1. relacja Honoraty Banach, ludowej poetki z Chłaniowa