OKUPACJA

Informacja dla Czytelników

KONFERENCJA   KONFERENCJA

Szanowni Czytelnicy naszej strony, pragnę Was poinformować iż została ona uznana przez pracowników Centrum Kultury w Warszawie jako źródło dokumentujące okupacyjną przeszłość naszego regionu.
28 marca b. r uczestniczyłam w Konferencji Prasowej n,t "Świadkowie historii" zorganizowanej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego i Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka w Warszawie, na której zaprezentowane zostały: zasady pozyskiwania środków dla instytucji zajmujących się zbieraniem relacji i wspomnień, strona internetowa http://www.swiadkowiehistorii.pl/, oraz sieć dokumentacyjna - baza ponad 40 instytucji zajmujących się zbieraniem relacji i wspomnień.
Więcej informacji znajdziecie pod adresami:

   http://www.nck.pl/?sh/aktualnosci/101

   http://swiadkowiehistorii.pl/siec.php

Regina Smoter GrzeszkiewiczZawarte są tu wspomnienia osób z terenu Zamojszczyzny i Lubelszczyzny, które przeżyły okupację, i wyraziły zgodę na publikację swoich wspomnień.

Jeśli pochodzicie Państwo z tychże stron i pragniecie podzielić się Swoimi wrażeniami i wspomnieniami z lat okupacji proszę o kontakt na z dopiskiem "okupacja". Postaram się odpowiedzieć na każdy list.

Zapraszam do ciekawej lektury.

HELENA Z MAJEWSKICH I EDWARD BULAKOWIE
"NASI SĄSIEDZI"

JAN BIZIOR
   "POWRÓT Z PIEKŁA "

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ
"LUDNOŚĆ ZAMOJSZCZYZNY W OBOZIE KONCENTRACYJNYM NA MAJDANKU"

MARIA Z LEPIONKÓW NIEZGODOWA
   "TAMTEN SZCZEBRZESZYN"

JAN POLSKI PS. "STRUMYK"
   "WSPOMNIENIA WRZESIEŃ 1939 - LIPIEC 1944"

ZYGMUNT WACH
   KOMENTARZ DO WSPOMNIEŃ JANA POLSKIEGO - "STRUMYKA"

MELCHIOR BATORSKI "ZEMSTA" 
   MOJE UWAGI DO KOMENTARZA PANA ZYGMUNTA WACHA

MELCHIOR BATORSKI "ZEMSTA"
LIST DO PANA ZYGMUNTA WACHA

ZYGMUNT WACH
LIST DO MELCHIORA BATORSKIEGO

ADAM PIOTROWSKI "DOLINA", PPOR.
"ZASADZKA"

AGNIESZKA DURKO
   AKCJI POD NIELISZEM CIĄG DALSZY

GENOWEFA Z GLIWÓW BABIARZOWA
"W DESZKOWICACH BYLI POCHOWANI..."

BOGDAN STRUSIŃSKI PS. "ZAWIEJA"
   "MOJE WSPOMNIENIA I KRÓTKI OPIS MOJEJ DZIAŁALNOŚCIW RUCHU OPORU NA TERENIE GMINY RADECZNICA"

EFRAIM FARBER
   "W BEŁŻECKIM PIEKLE"

KSIĄDZ OJCIEC JÓZEF WACŁAW PŁONKA
   "WSPOMNIENIA Z LAT 1939 - 1946"

HELENA I JULIAN GRZESIKOWIE
   "TO TRUDNO ZAPOMNIEĆ"

JAN KRUKOWSKI
   "MOJE WSPOMNIENIA Z LAT OKUPACJI NIEMIECKIEJ.
WRZESIEŃ 1939 - LIPIEC 1944 ROK"

GENOWEFA I JANINA KURYŁO
   "PIEŚŃ O KITOWIE"

ICEK LICHTMAN
   "MOJE OKUPACYJNE PRZEŻYCIA"

HELENA KOZŁOWSKA
"W SZEŚĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI TROJGA POWSTAŃCÓW - MYCH PRZYJACIÓŁ WAJSZCZUKÓW"

ZYGMUNT WACH
   "WYSIEDLENIE ZAMOJSZCZYZNY"

EWA HUS
   "MOJE POSZUKIWANIA"

WIESŁAWA I ALICJA NIEWIDZIAJŁO
   "O NASTĘPSTWACH UKRYWANIA RODZINY ŻYDOWSKIEJ"

GENOWEFA Z GLIWÓW BABIARZOWA
"TAMTEN CZAS LEPIEJ PAMIĘTAM..."

FELIKSA SIWEK KOŁOSZEWSKA (GAJEWSKA)
"TE WSPOMNIENIA ŻYJĄ W CZŁOWIEKU..."

BARBARA KOZIEŁ - GRACZYK
"ODCHODZĄ OSTATNI Z POKOLENIA BOHATERÓW ZAMOJSZCZYZNY W NASZEJ RODZINIE..."

JÓZEF OLECH
"MÓJ BOJOWY SZLAK"

HELENA Z BATORSKICH KRUKOWSKA
"TO SAMI SWOI GO WZIĘLI..."

JANINA TOMASZEWSKA
"NIEMIEC URATOWAŁ MI ŻYCIE"

STANISŁAW KUREK
"PODBORCZE W CZASIE OKUPACJI"

MELCHIOR BATORSKI
"WYKAZ (NIEPEŁNY) ŻOŁNIERZY ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ - ARMII KRAJOWEJ Z RADECZNICY I ZAPORZA"

EMILIA Z BIZIORÓW SYKAŁOWA
"GORAJEC, JAKI PAMIĘTAM"

JAKUB LACHOWICZ
"HISTORIA JEDNEJ CHAŁUPY"

MARIUSZ POLOWY
"MOJA RODZINA NA ZAKRĘTACH HISTORII. WOJNA WIDZIANA OCZYMA DZIECKA."

MELCHIOR BATORSKI
"KONFIDENCI I AGENCI URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA (FRAGMENTY WSPOMNIEŃ)"

STANISŁAW KUREK
"WOJENNE PRZEŻYCIA MOJEGO OJCA"

MELCHIOR BATORSKI
"SYLWETKI RADECZNICKICH PARTYZANTÓW ZAANGAŻOWANYCH W DZIAŁALNOŚĆ ARMII WOLNEJ EUROPY"

ZYGMUNT WACH
"ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ - ARMIA KRAJOWA. GRUPA BOJOWA NIELISZ"

STANISŁAW ZYBAŁA
"RADECZNICCY PARTYZANCI"

ANDRZEJ MILCZANOWSKI
"ROZSTRZELANI W CHŁOPKOWIE"

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ
"LOSY ZAMOJSKICH DZIECI PODCZAS OKUPACJI W ŚWIETLE POWIEŚCI WIKTORA ZAWADY"

HONORATA BANACH
"OKUPACJĘ WIERSZEM OPISAŁAM"

ZOFIA KOWALCZYK - KWIECIŃSKA
"WIERSZ O WOJNIE"

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ
"KAPŁANI ZAMOJSZCZYZNY PRZEŚLADOWANI I ZAMORDOWANI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ"

HONORATA BANACH
"OKUPACJA W CHŁANIOWIE I WŁADYSŁAWINIE"

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ
ODDAJ CZEŚĆ ŻOŁNIERZOM "ZAPORY"

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ. STANISŁAW ROZWAR ZYBAŁA.
SYLWETKI RADECZNICKICH PARTYZANTÓW

STANISŁAW ROZWAR ZYBAŁA
WOJNA W OCZACH DZIECKA

STANISŁAW ROZWAR ZYBAŁA
RADECZNICKI RUCH OPORU

HONORATA BANACH
SANITARIUSZKI Z CHŁANIOWA

HONORATA BANACH
"DO MATKI POLKI"

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ
"LEKCJA HISTORII"

Strona Główna

Wszelkie prawa zastrzeżone.