REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ

Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Szczebrzeszynie i Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Urodziłam się 16 września 1956 roku w Biłgoraju. Debiutowałam w 1999 roku tomikiem wierszy "Słów moich obecność" (Lublin). Zajmuje się historią regionalną (na łamach Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego drukowany jest "Słownik Ordynacji Zamoyskiej" mojego autorstwa), oraz judaizmem - artykuły poświęcone Żydom szczebrzeszyńskim ukazały się kolejno w: "Scriptores Scholarum" 1998 nr 2/3 (19/20) - "Żydzi szczebrzescy", Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym 2002 nr 3- 4 (72 -73) - "Szczebrzeszyńskie Żydówki". W roku 2002 własnym nakładem wydałam tomik wierszy "Chcę zapamiętać" (30 egzemplarzy). Poza wspomnianymi Scriptores Scholarum i Zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym moje Wiersze i artykuły publikowane były w:

  • Almanachu Poezji Religijnej (Lublin 2001)
  • w roku 2003 ukazał się w niewielkim nakładzie (30 egzp.) tomik "Chcę zapamiętać"
  • Biuletynie okolicznościowym Liceum Ogólnokształcącego im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie (5 maja 1999)
  • Impelium, Wrocław 2001 nr 2 -3
  • Odpowiedziach Ewangelii, Świdnik 1998 nr 38, 2000 - 2001 nr 48 - 49, 50
  • Piwnicy (Nieregularnik Nieformalnej Grupy Twórczej), Opoczno 2002 nr 2
  • Przebłysku (pismo kościelne), Świdnik 2002
  • Scriptores Scholarum 1999 nr 4 (25), 2000 nr 1 (26)
  • Słowie Żydowskim 2000 nr 17 (225), 2004 nr 3 - 4 (315 - 316)
   

MEDAL   DYPLOM   FOLDER   DYPLOM   DYPLOM   DYPLOM   DYPLOM   DYPLOM   SZLAK LITERACKI

DYPLOM   DYPLOM   KONFERENCJA   DOKUMENT   DOKUMENT   NOTA   DYPLOM

NOTA   DYPLOM   CERTYFIKAT   PODZIĘKOWANIE    PODZIĘKOWANIE   PODZIĘKOWANIE    PODZIĘKOWANIE    PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE    PODZIĘKOWANIE    PODZIĘKOWANIE   PODZIĘKOWANIE   PODZIĘKOWANIE   MEDAL   DYPLOM

DYPLOM   PODZIĘKOWANIE   PODZIĘKOWANIE   PODZIĘKOWANIE   PODZIĘKOWANIE   PODZIĘKOWANIE   DYPLOM  

Moje wiersze: "Tu się czas zatrzymał", "Ofiarom Holocaustu ", "Żydom Lubelskim", "Bikur" recytowane były podczas VII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego "Lubelszczyzna - na pograniczu narodów i kultur" w październiku 2003 roku (Milejów, Łęczna, Lublin). Zostały również w liczbie pięciu opublikowane na łamach Tygodnika Izraelskiego "Nowiny Kurier" (wydawanego w języku polskim w Tel Awiwie) z dnia 2 kwietnia 2004 roku. http://www.lsi.lublin.pl/co/f_III.07/poezja.htm
Strona Główna Przewodnik