Radeczniccy partyzanci

Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Stanisława Zybały
Od lewej : Paweł Oleszek zrywający jabłka, Aniela Zawiślak - Ferenc, Józef Marek - plutonowy WP, zginął we Flassenbürgu w 1941 roku, Lejzor Honig (siedzi) zabity przez hitlerowców w 1942 roku.
Pierwsi konspiratorzy polskiego państwa podziemnego w Radecznicy - od lewej: Józef mamona, Henryk Waśniewski, zakonnik brat Serwacy Golba i por. Płaneta - pracowni Urzędu Gminy.
Józef Jezierski - uczestnik w wojnie obronnej 1939 roku. Wrócił z wojny jako "wygrany" bo na zdobycznym rowerze Wermachtu, w pełnym rynsztunku żołnierskim z bronią na plecach. Później był żołnierzem Batalionów Chłopskich, brał udział w powstaniu radecznickim 24 - 24 07. 1944
Fotografia wykonana na wirydarzu - w Radecznicy nie ma już partyzantów, są w WP po scaleniu na Tokarce wiosną 1944 roku. Stoją duchowni: ks. O/ Andrzej Smoleń, ks. o. Wacław Płonka, za nimi o. Ireneusz Hanaka i ks. Hugolin Ryba. Pierwszy z prawej Antoni Batorski.
Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja 24.12.2017