Strona GłównaGŁOS KOLEGIALNY


Wydany został przez OO. Bernardynów po uruchomieniu drukarni w 1937 roku - od roku 1937 nazwę przekształcono na "Młodzież Seraficka".
Na temat pisma wypowiedział się naczelny redaktor Kalendarza Serafickiego: Pismo pozwoli niezawodnie na wykrycie i wyrobienie się młodych talentów literackich, które zaprawiwszy się w młodości w kunszcie literackim w swoim gronie będą mieli sposobność dalej pracować na tym polu.1

***

Quazi kontynuacją "Młodzieży Serafickiej" był miesięcznik religijno - kulturalny "Nasza Gazeta"wydawany od stycznia do czerwca 2003 roku pod opieką O. Tytusa (OFM).
Skład redakcyjny w osobach: Marcina Zymona, Anny Batorskiej, Marioli Tałandy, O. Tytusa, oraz prowadzącej korektę polonistyczną Grażyny Paszko postawił sobie za cel zarówno przybliżanie przeszłości Radecznicy i okolicznych wsi administracyjnie położonych w obrębie gminy jak i spraw dnia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem twórczości młodych artystów, przybliżając ich ich poezję, rysunki, zainteresowania Czytelnikom.
Jak zaznaczono w podtytule pisma, był to miesięcznik religijno - kulturalny, nie mogło więc zabraknąć na jego łamach straw dla duch i ciała.
W numerze 5/2003 odnotowano, iż 4 listopada 1995 roku szkoła podstawowa w Zaburzu otrzymała imię Jana Pawła II, a cały wysiłek kadry nauczycielskiej zmierza w kierunku wychowywania młodzieży w duchu "nauczania Jana Pawła II".
Inne godne odnotowania faktyto rozmowa z ks. Biskupem Janem Śrutwą - ordynariuszem diecezji zamojsko - lubaczowskiej.2 Stałe miejsce na łamach " Naszej Gazety" zajmował cykl: " historia poszczególnych wsi", oraz bieżące informacje o tym, co ciekawego na terenie gminy się wydarzyło.

Opracowała Regina Smoter Grzeszkiewicz.
Strona Główna Publikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. Kalendarz Seraficki na rok 1939. Radecznica, s. 67
2. Nasza Gazeta. Miesięcznik religijno - kulturalny nr 1 z 2003 roku, s. 2 - 5?