Strona GłównaKS. JERZY MYSZOR -REPRESJONOWANI Z TERENU GMINY RADECZNICA


Podane niżej nazwiska znalazłem w moim archiwum. Ukażą się one w Suplemencie do "Leksykonu duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989"1 [w:] Śląskie Studia Historyczno Teologiczne t. 41 (2008) nr 1.
W "Leksykonie duchowieństwa represjonowanego..." t. 1-3, Jest wiele informacji na temat Radecznicy ale rozproszonych przy okazji rożnych nazwisk i nie jestem w stanie nad tym zapanować - trzeba szukać przez znane sobie nazwiska.

Gąska Szymon

Zamieszkały w Radecznicy, aresztowany przez Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Lublinie, zwolniony.2

Błaszczak Józef

zamieszkały Radecznicy, aresztowany przez Wydział V WUBP w Lublinie, zwolniony.3

Kaparnik Eugeniusz

Zamieszkały w Radecznicy, aresztowany przez Wydział V WUBP w Lublinie,4

Kawa Władysław

zamieszkały Radecznicy , aresztowany przez Wydział V WUBP w Lublinie.5

Miller Romuald

Zamieszkały w Radecznicy, aresztowany przez Wydział V WUBP w Lublinie, wykorzystany [do propagandy komunistycznej?].6

Sokół Marian

Bernardyn, zamieszkały w Radecznicy, aresztowany przez Wydział V WUBP w Lublinie.7
Strona Główna Publikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. w 274 biogramach, opracowanych na podstawie materiałów źródłowych ks. Myszor przypomina o męczeńskiej drodze ludzi - biskupów, księży, braci i sióstr zakonnych - Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego w czasach PRL i jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, który wzywa, "ażeby Kościoły lokalne, zbierając konieczną dokumentację, uczyniły wszystko dla zachowania pamięci tych, którzy ponieśli męczeństwo". http://www.verbinum.pl/ksiazki/slowniki/leksykon_duchowiestwa_represjonowanego_w_prl_w_latach_19451989_tom_i,p1823480424
2. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), sygn. 01283/845, mf (mikrofilm) V14-26A-1/-3 Wykaz z dnia 3 II 1951 r. księży, zakonników i zakonnic aresztowanych w 1950 r. na terenie woj. lubelskiego.
3. AIPN W-wa, sygn. 01283/845, mf V14-26A-1/-3 Wykaz z dnia 3 II 1951 r. księży, zakonników i zakonnic aresztowanych w 1950 r. na terenie woj. lubelskiego. Patrz proces franciszkanów z Radecznicy: Leksykon duchowieństwa.., s. 247-248.
4. AIPN, sygn. 01283/845, mf V14-26A-1/-3 Wykaz z dnia 3 II 1951 r. księży, zakonników i zakonnic aresztowanych w 1950 r. na terenie woj. lubelskiego.
5. AIPN, sygn. 01283/845, mf V14-26A-1/-3 Wykaz z dnia 3 II 1951 r. księży, zakonników i zakonnic aresztowanych w 1950 r. na terenie woj. lubelskiego
6. AIPN, sygn. 01283/845, mf V14-26A-1/-3 Wykaz z dnia 3 II 1951 r. księży, zakonników i zakonnic aresztowanych w 1950 r. na terenie woj. lubelskiego.
7. AIPN, sygn. 01283/845, mf V14-26A-1/-3 Wykaz z dnia 3 II 1951 r. księży, zakonników i zakonnic aresztowanych w 1950 r. na terenie woj. lubelskiego.