Strona GłównaSTANISŁAW ROZWAR ZYBAŁA

RADECZNICA - SŁOWNIK NIE TYLKO BIOGRAFICZNY


Opracowanie autorstwa znanego na terenie gminy Radecznica kronikarza, współautora niniejszej strony oraz "Dziejów gminy Radecznica" (Zamość 2006) i "Rzeczpospolita Radecznicka (wrzesień 1939 - lipiec 1944) i druga konspiracja" (Lublin 2007) dotyczące osób, zdarzeń, miejsc w Radecznicy okolicznych wsiach, które warte są upamiętnienia, stanowią bowiem cześć naszej lokalnej historii.
"Słownik..." jest owocem wieloletniej pracy Stanisława Rozwar Zybały, stanowi ukoronowanie jego rozległej twórczości o charakterze regionalnym. Pracę pozostającą w maszynopisie można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica a także u samego Autora, mieszkającego w Radecznicy.
Strona Główna Publikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone.