Strona GłównaRZECZPOSPOLITA RADECZNICKA (WRZESIEŃ 1939 - LIPIEC 1944) I DRUGA KONSPIRACJA  

do pobrania: dokument PDF


"Rzeczpospolita Radecznicka (wrzesień 1939 - lipiec 1944) i druga konspiracja" - to kolejna praca poświęcona gminie Radecznica, tym razem w okresie okupacji. Na jej treść składają się następujące zagadnienia:

Słowo wstępne
Sylwetki radecznickich partyzantów
Struktura organizacyjna Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich
Akcja scaleniowa AK - BCh
Kurs Szkoły Podoficerskiej
Moje spotkanie z Placówką
Okupacja w oczach dzieci
Prasa konspiracyjna
Wysiedleńcy i uchodźcy w gminie Radecznica 1939 - 1944
Tłumacze z języka niemieckiego w Radecznicy w latach 1939 - 1944
Życie codzienne
Ludowy Związek Kobiet
Ostatnie dni wojny
Salwa była krótka....
Pozostała po nich pamięć
Losy radecznickiego duchowieństwa
Trudne lata czterdzieste
Oni nie złożyli broni...
Szpicle, agenci Gestapo i "Kośba"
Wspomnienia o Tadeuszu Kuncewiczu
Partyzanckie strofy
Aneksy - Imienny wykaz młodzieży pochodzenia żydowskiego uczęszczającej do szkoły powszechnej w Radecznicy; szkoła początkowo funkcjonowała pod nazwa Rodecznickoje Naczelnoje Ucziliszcze, w 1916 roku została przemianowana na polską szkołę powszechną.
Mini słownik gwary konspiracyjno - partyzanckiej opracowany na podstawie pracy Stanisława Kani "Polska gwara konspiracyjno - partyzancka 1939 - 1945". (Warszawa - Poznań 1986) z uwzględnieniem lokalnego słownictwa konspiracyjnego (o. Wacław Płonka - "Wspomnienia z lat 1939 - 1946", J. Krukowski. "Moje wspomnienia z lat okupacji niemieckiej. Wrzesień 1939 - lipiec 1944 rok"
Wykaz honorowych gości zaproszonych na obchody Święta Ludowego w Zaburzu w maju 1944 roku sporządzony na podstawie :1/Z. Klukowski. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 - 1944. (Lublin 1958) 2/Oddziały Dywersyjne Batalionów Chłopskich na Zamojszczyźnie. Praca zbiorowa pod red. J. Złomańczuka z rodu "Owczarzów" ps. "Bałtyk". Zamość 1984 3/A. Garbacik. Zawada. Ludzie i wydarzenia (Wielącza, lipiec 2002, maszynopis)
Wykaz sołtysów wsi Czarnystok z lat 1944 - 1950 sporządzony na podstawie Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta Gminy Radecznica, Rejestr personelu Zarządu Gminnego sołtysów i podsołtysów gminy Radecznica.
Wykaz nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy w lipcu 1943 roku wg. Kronika gminy Radecznica. Lista pracujących na dodatek II żywnościowy na miesiąc lipiec 1943 r.
Wykaz urzędników gminy za rok 1943 wg. Kronika gminy Radecznica, Lista pracujących na dodatek II żywnościowy na miesiąc lipiec 1943.
Lista Dzieci Zamojszczyzny z terenu naszej gminy - wykaz sporządzono na podstawie Ewidencji Członków Koła Gminnego Batalionów Chłopskich w Radecznicy.
Wykaz mieszkańców Podborcza wywiezionych na roboty do III Rzeszy (powrócili wszyscy za wyjątkiem Stanisława Wypycha s. Jan, który był umysłowo chory i zmarł w Niemczech). Sporządzono na podstawie zapisu w "Kronice wsi Podborcze" (rękopis) autorstwa Stanisława Ferenca.
Udział mieszkańców wsi Podborcze w wojnie obronnej 1939 roku; listę sporządzono na podstawie "Kroniki wsi Podborcze" spisanej i udostępnionej przez Stanisława Ferenca.
Lista (wojskowa) żołnierzy Batalionów Chłopskich i sanitariuszek z terenu gminy Radecznica opracowana przez Stanisława Rozwar Zybałę na podstawie "Słownika Biograficznego Żołnierzy BCh IV Okręgu Lublin" (Lublin 1998); nie jest to pełna lista personalna - nie wszyscy bowiem zgodzili się na publikację biogramów, lub z różnych przyczyn nie uzyskano danych osobowych i służbowych, stąd wiele osób w spisie nie figuruje, choćby znani z terenu Gorajca Szafarzyńscy (matka i syn).
Bibliografia

Napisana została przez Reginę Smoter Grzeszkiewicz i Stanisława Rozwar Zybałę przy znacznym współudziale mieszkańców gminy, którzy chętnie opowiedzieli swoje okupacyjne przeżycia, oraz osób zainteresowanych przeszłością naszego regionu, ich nazwiska to: Józef Altbaum, Janusz Barcicki, Melchior Batorski, Edward Bulak, Bronisława Chanaka, Anna Czapska, Genowefia Fedec, Leokadia i Stanisław Galantowie,Janina Gąsior, Bogusław Garbacik, Władysław Jezierski, Józefa Jachymek, Michał Jaskuła, Romuald Kołodziejczyk, Helena Krukowska, Stanisław Krukowski, Honorata Książek, Maria Lisowska, Stefania Maciąg, Stanisława Malec, Katarzyna Mazur, Andrzej Milczanowski, Weronika Najgabauer, Oleszek Tadeusz, Ferdynand Orzechowski, Pracownicy Archiwum Państwowego w Zamościu, Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (w tym szczególnie Urszula Gierszon), Jan Polski, Waldemar Seroka, Marianna Smoter, Władysława Stańczyk, Zofia Sykała, Jan Wrona .
Praca wydana została dzięki pomocy finansowej Członków Koła Gminnego Batalionów Chłopskich w Radecznicy przy współudziale żołnierzy AK, w niewielkim nakładzie, dlatego nie jest dostępna na rynku księgarskim - pojedyncze egzemplarze można wypożyczyć w: Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica, jej filii w Gorajcu oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Strona Główna Publikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone.