Strona GłównaJANINA GĄSIOR - MOJE WIERSZO PISANIE


Prezentowane poniżej utwory pisze mieszkanka Gaju Gruszczańskiego Janina Gąsior (debiutowała zbiorkiem wierszy " Idę do ciebie, pielgrzym stroskany i uciśniony") wydanym w nakładem Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna (2012). Ich treść o tematyce stricte religijnej przybliża osobę autorki jako osoby wierzącej, oddanej Bogu. Jej przemyślenia, refleksje, radości i smutki mogą być odzwierciedleniem życia każdego z nas. Proste w swej formie, bez wyszukanych przenośni, metafor, przemawiają do nas głębią uczuć, uczą pokory wobec wszechmocy Boga, pozwalają zrozumieć duchowe przeżycia i doznania autorki. Myślę, że warto je poczytać, by oczyma prostej, wiejskiej kobiety zobaczyć w otaczających nas ludziach i świecie Boga.

Regina Smoter Grzeszkiewicz

***

Matka Zielna
Kochana Matko, o Zielna Pani
tyś jest przybrana zboża kłosami
to tobie rolnik dziękuje szczerze
za płody ziemi, za to co zbierze
za tyle dobra Matko jedyna
coś wyprosiła u swego Syna

On błogosławi plon całej ziemi
zboże, warzywa, kwiaty, owoce
co rolnik zrobił w swym czoła pocie
tyś Matko Zielna jego wspierała
by cala ludzkość to żywność miała

A kiedy dzisiaj zebrane zboże
my ci te kłosy niesiem w pokorze
by podziękować temi wieńcami
o, Matko Zielna módl się za nami

Dziekujo wszyscy, każdy, kto może
twemu Synowi, że takie łaski dał człowiekowi
że nam dał całe słońca blaski
i tobie Matko Zielna, żeś łaski pełna

Święty Franciszek
Święty Franciszek z Asyżu
on się do Boga całkiem przybliżył
on urodzony w domu bogatym
on miał majętność, piękne komnaty
z tego majątku on się nie cieszył
oddał go biednym, a sam pospieszył
by szukać drogi - szedł udręczony w łachmanach
by znaleźć drogę do swego Pana

On rozdał biednym, majątek stracił
ale swo dusze Bogiem wzbogacił
on w niedostatku tak żył na co dzień
lecz serce i dusze wzbogacił Bogiem

I on utworzył też Zgromadzenie
które nazwano jego imieniem
to franciszkanie na całej ziemi
w klasztorach swoich so zgromadzeni

Objawienia
Objawienia to so wszędzie
kto nie wierzy ten jest w błędzie
kto wierzy, to wie gdzie droga
co wiedzie prosto do Boga
Za modlitwę, dobre życie
Pan Bóg nagradza obficie
bo On każdego wysłucha
kto mu tylko szczerze ufa

On nas samych nie zostawi
bo On cały lud chce zbawić
chce by naród przestał grzeszyć
i chciał do zbawienia spieszyć

tam gdzie radość i wesele
On ma dla nas mieszkań wiele

Więc za grzechy trza żałować
nawrócić się i pokutować
i o wybaczenie prosić
krzyże swe cierpliwie znosić
żałować za przewinienia
żeby dostąpić zbawienia

Królowa z Częstochowy
O, Królowo z Częstochowy błogosław swemu ludowi
który do ciebie kroczy i błaga twojej pomocy
idzie lud do trony twego, bo ty pocieszysz każdego
idzie młody, idzie stary, ido też i słabej wiary
zatroskani nioso ci swe serca w dani
tako nadzieje majo, że u ciebie nasza Królowo
silno wiarę otrzymajo, bendo z Bogiem żyć na nowo
samych ich nie pozostawisz, z serca im pobłogosławisz
bo ty każdego wysłuchasz, kto tobie szczerze zaufa

Matko najświętsza z wzgórz Częstochowy
wzywasz swe dzieci do dusz odnowy
idzie lud z Polski i z zagranicy
by ci hołd oddać tu, w twej kaplicy
bo dziś huragan na świecie się zbliża
prosim by ze ścian nie zdyjmać krzyża

Bo krzyż to cala nasza obrona
na nim Pan Jezus tam za nas skonał
a tyś mateczko pod krzyżem stała
i nad cierpieniem jego płakała

O matko nasza, tu z Jasnej Góry
oddal od Polski grzechu wichury
aby się młodzież opamiętała
żeby swój język trochę wstrzymała
i żeby bogu się poświęcała
uzależniona żeby nie była
do ciebie Matko by się modliła

Jezus nas wzywa
Jezus nas wzywa do swej winnicy
do sanktuarium i do kaplicy
i do tej malej z drewna figurki
zaprasza synów, zaprasza córki
aby Jezusa szczerze kochali
chwale i cześć Mu oddawali

bo On jest dla nas wielko miłościo
trzeba go przyjąć z wielko ufnościo
trzeba się modlić, paść na kolana
i nie obrażać Jezusa pana
bo on nas zawsze ma w swej opiece
o przebaczenie proś go człowiecze

On dla człowieka stworzył przyrode
drzewa i kwiaty i żywo wode
gromade ptaków, ktore spiewajo
śpiewem człowieka w pracy wspierajo
i imię Boga też wychwalajo

Do ciebie ido biedni grzesznicy
bo chco się modlić w twojej kaplicy
i chco do ciebie zanosić błaganie
żebyś im grzechy odpuścił Panie
żebys oczyścił splamione dusze
o to Cię bardzo proszą Jezusie

Wszyscy Cię Jezu bardzo błagamy
niech w świętej wierze do końca trwamy
i niech na wieki Cię uwielbiamy
bo Ciebie Jezu bardzo kochamy
bo tylko jedne te droge mamy
któro do Ciebie Jezu zdążamy

Pory Roku
Nasza wioska zwie się Gajem ,to takim pięknym zwyczajem
bo gaj to zielone drzewka, a w nim ptaków leci śpiewka
i kos śpiewa i skowronek , wilga świszcze, co za dzionek
słońce świeci złoto smugo,bo dzień nam trwa bardzo długo
wcześnie rano jest pobudka ,bo nocka jest bardzo krótka

kukułka też rano wstaje, kukaniem już nam znać daje
żeby się krzątać od rana, słuchać klekotu bociana
i wróbelków jak ćwierkają i żabek, co tam kumkajo
piękna jest świata przyroda, płynie rzeka, czysta woda
a w niej ryby duże rosno, rybacy ich łapio wczesno wiosno
leszcza i szczupaka, dobry połów dla rybaka

Rybak siedzi z wędko, gdzie ta woda, to atrakcja i wygoda
bo czas spędzi gdzieś daleko, nad jeziorem lub nad rzeko
żonka w domu smutna taka, bo nie ma przy niej rybaka
co raz to oknem wygląda, czy wyciągnie wędko pstrąga
i przyniesie go do chaty i będzie obiadek bogaty
będzie rybka, będo ości, bo ten rybak często pości
choć na wietrze i o głodzie, to rybak siedzi przy wodzie
i zanurza wciąż to wędke , do domu wraca nie prędko
nic nie złapie choć już rybki se pływajo, lecz haczyka nie łykajo
ani spławik sie nie rusza, to wtedy rybak się wzrusza
że do domu wraca pusto i będzie jadł groch z kapusto

Kolebrody
Kolębrody na Podlasiu, wkoło jest tam dużo lasu
nie dużo polnej przestrzeni do Kolębrockiej Świątyni
Sanktuarium Świętej Pani pięknie przybrane kwiatami
a dokoła dużo drzew, latem słychać ptaków śpiew

Kościółek cały drewniany, sufit z drewna, z drewna ściany
i podłoga z drewna czysta, a w ołtarzu Matka Chrysta
spogląda okiem radości i wita przybyłych gości
jest i grota przy kościele , modli się tam ludzi wiele
tam so znaki zostawione, od kolan dołki wyżłobione
a w grocie matka jedyna, łaski uprasza u Syna
u Jezusa kochanego, dla narodu Podlaskiego
u tym wszystkim błogosławi, kto sie u niej pojawi

Papieżowi
Benedyktowi Szesnastemu, co jest na tronie
tam w Watykanie i wykonuje Boże zadanie
z Niemiec jest rodem, w podeszłym wieku
trzeba go wspierać, módl się człowieku
aby nam służył jeszcze lat wiele
i Anioł Pański mówił w w niedziele
latem jest pięknie, słychać śpiew ptaków
on błogosławi z okna Polaków
a my mu za to dajem oklaski
życzym mu zdrowia i Bożej Łaski
by nas prowadził, gdzie jest nasz Pan
drogo radości do Bożych bram
niech błogosławi mu Wszechmogący
on wspiera wiernych i niewierzących
za wszystkich Matkę Najświętszą prosi
modli się za nas na Watykanie
wspieraj go zdrowiem i lasko Panie

Leśna Podlaska
Leśna Podlaska, nazwa wspaniała
tam Matka Boska się ukazała
tam zobaczyli ją dwaj pastuszki
Panią z dzieciątkiem w koronie gruszki

Obraz przepiękny tam zobaczyli
jaśniał jak słońce, się przestraszyli
poszli zawołać starszych i dzieci
by zobaczyli jak obraz świeci

Jeden z mieszkańców pewnie się wzruszył
chciał on ten obraz zdjąć z drzewa gruszy
i choć rękami sprytnie tak władał
sięgnął po obraz, na ziemię spadał

po trzykroć razy na drzewo wchodził
i nie zdjął obrazu, bo nie był godzien
Inny mężczyzna padł na kolana
modląc się szczerze do Matki Pana
bo tej modlitwy było potrzeba
wstał, sięgnął ręką, zdjął oraz z drzewa
i umieszczony w głównym ołtarzu
i zsyła laski Bożym szafarzom
w tem Sanktuarium, kto się tam wstawi
Matka Leśniańska mu błogosławi

Obok kościoła ładna kaplica
tam się zjawiła Bogarodzica
i w tej kaplicy człowiek się wzrusza
tam spływa woda, gdzie rosła grusza

Dzięki mym dzieciom do niej przybyłam
przed jej obliczem, tam się modliłam
o zdrowie, wiarę, łaski prosiłam
u tej Matuchny z Leśnej Podlaski
ona zsyła na wszystkich łaski
Dziecie i Matke płaszczyk okrywa
kto może, nich tam przybywa
kapłani mile przyjmujo gości
u tej Matuchny, pełnej miłości
ona miłością ciebie obdarzy
powstanie radość na twojej twarzy

Litania
Idziemy do Cie w miesiącu czerwcu
aby hołd złożyć Twojemu sercu
Twojemu sercu , Jezu kochany
bo Tyś nam z nieba od Ojca dany
my biedni ludzie Tobie poddani chcemy się modlić w twojej litanii
by Cie uwielbić, by Cie przeprosić
by swoje krzyże cierpliwie znosić

Prosimy Ciebie, Panie Jezusie
obmyj z win i grzechów te biedne dusze
które do Ciebie oczy swe wznoszą
o odpuszczenie swych grzechów proszą
niech nam pomoże Najświętsza Pani
gdy się modlimy w twojej litanii
do serca twego ja odmawiamy
za grzechy świata Cię przepraszamy

Przepowiednia Boża Dzień pogodny, czy ulewa
do modlitwy klękać trzeba
modlić się szczerze, sercem i duszo
i niech się serca grzeszników skruszo

Nie trzeb a krzywdzić ludzi, ni kłamać
nie trzeba Bożych przykazań łamać
Bóg Mojżeszowi dal przykazania
żeby wypełniać jego zadania

my ludzie nędzni so śmy w niemocy
Jezu błagamy Twojej pomocy
oddal szatana, co nęka człeka
niech nas wciąż broni twoja opieka
Jezu, chce zawsze myśleć o Tobie
chce całym sercem zaufać Tobie
bo Ty się cały dla mnie oddałeś
i takie męki dla mnie cierpiałeś

Częstochowa
Witaj matko z Częstochowy, my do ciebie wznosim głowy
idziem do cie z całej Polski, niesiem swój ciężar i troski
bo my, naród uciśniony , potrzeba nam twojej obrony

Przyjeżdżajo z zagranicy do Częstochowskiej Kaplicy
padajo na kolana, przed tobo, Matko Kochana
ze wschodu i też z zza morza, witajo cie Matko Boża

Chco cie prosić tu o zdrowie, chco hołd złożyć matko tobie
jak dawniej nasi dziadowie, wiare, miłość tobie przyrzekali
bo ciebie bardzo kochali

Oczy twoje zatroskane, a oblicze przeorane
szwedzka szpada cie zraniła, o nasza matko przemiła
a tyś wszystkich ukochała, niech ci za to będzie chwała

O, Matko Święta w ślicznej koronie ,na częstochowskim królujesz tronie
dostrzegasz wszędzie biednego człeka, co twojej laski od ciebie czeka
idzie do ciebie grzeszników wiele, cierpio na duszy, cierpio na ciele
i wyciągajo do ciebie ręce, wspieraj ich matko w tej ich udręce

oczy swe smutne do nieba wznoszo, o oczyszczenie Jezusa proszo
by zmył z nich winy i liczne grzechy, by dostąpili Bożej pociechy

Rolnik
Rolnik na wiosne wychodzi w pole
żeby zaorać pod zasiew role
krząta się w polu przez dzionek cały
by wszyscy ludzie w domu chleb miały

A kiedy ziarna zboża zasieje
chodzi i patrz, co się tam dzieje
czy już kiełkuje, czy będzie wschodzić
czy wkrótce będzie w górę wychodzić

Zadowolony , jak ładnie rośnie
zawdzięcza Bogu i pięknej wiośnie
a kiedy kłosy w niebo strzelają
wtedy rolnicy radość swą mają
i wznoszą oczy do do Nieba
że nie zabraknie w tym roku chleba
i gospodynie chleba napieką
dostaną wszyscy pieczywo i mleko

gospodarzu do widzenia
niech wam dobrze rodzi ziemia
Wiosna
Przyszła już wiosna do ludzi
przyroda ze snu się budzi
drzewa pączki wypuszczają
i kwiatuszki rozkwitają
Kasia wygląda zza ściany
czy na gnieździe so bociany
dzięciol w drzewo stuka
a kukułka gniazdka szuka

żabki na łące kumkają
i wesoło se skakają wieczorem
a czasem z rana i wypatrują bociana
jak człapie - to uciekają
i gdzieś w stawie sie chowają

a słoneczko pięknie świeci
na piasku bawią się dzieci
też majo dużo radości
że u nich wiosna gości

Matko Kochana
Matko Kochana, majowa pani
modlim sie do cie w świętej litanii
wielbimy ciebie, Matko Jedyna
wielbimy także twojego Syna

Matko Kochana my cie wielbimy
wysławiać ciebie nie przestaniemy
w tobie pociecha, nadzieja cała
niechaj wciąż, wszędzie brzmi twoja chwała
niech ci świat cały składa dziękczynienie
boś ty ludowi dała zbawienie
Tyś wychowała Pana Jezusa
by uwielbiała go każda dusza
bo On jest miłość i dobroć sama
niech błogosławi dzieci Adama
i niech da wiare tym, co zbłądzili
by się do Niego już nawrócili
i za swe grzechy Go przeprosili
a ty Mario, w majowym kwiecie
broń wszystkich ludzi na całym świecie
Mateczko nasza, prosimy ciebie
ratuj swe dzieci w każdej potrzebie

Dziękujemy ci Boże
Dziękujemy ci Boże za Twoje dary
którymi nas obdarzasz zawsze i bez miary
dziękujem za wszystko, co mamy z Twych dłoni -
życie, wiare, powietrze, chleb i miłość
by mieli ja wszyscy, Ty czekasz na to miłość
tam, w Eucharystii.

Ty dałeś człowiekowi wszystko, co potrzeba
i dałeś droge prosto, by zdążał do Nieba
aA kiedy człowiek zgrzeszy i drogę pogubi
i smutne ma oczy , bo grzech
jego serce i dusze wciąż toczy
pomóż Panie tej duszy, bo jest przygnębiona
zawróć na twojo droge i weź w swe ramiona
A gdy się opamięta człowiek
że źle czynił, dodaj mu siły Panie
by swe życie zmienił

Październik

Październik, to jest miesiąc, kiedy ludzie odmawiają Różaniec, bo Różaniec to jest wielka Łaska od Boga i od Matki Świętej, która przekazała ten skarb jako testament dzieciom. To Matka Najświętsza, kiedy się ukazywała prosiła, żeby ludzie odmawiali Różaniec, ażeby przez ten Różaniec przeprosić boga za nasz grzechy i jo uwielbiać za Matczyno dobroć, za wszystkie laski, które nam uprasza u swego syna.
Matuchno, nie opuszczaj nas, ze swej opieki i policz tym, co sie na różańcu modlo szczerze ażeby zostali obmyci przez Twego syna ze wszystkich win, które popełnili. Przez odmawianie Różańca Świętego uproś łaski dla świata.
Strona Główna Publikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone.