Strona GłównaOJCIEC LEONCJUSZ CYRONIK. "OFIARA WOJEN XX WIEKU KSIĘDZEM W PRL - U." PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2004


Wspomnienia o. L. Cyronika, absolwenta radecznickiego Kolegium Serafickiego św. Antoniego oprócz opisu przeżyć związanych z pobytem w różnych miejscach Polski i obecnej Ukrainy zawierają również wątek radecznicki - wprawdzie bardzo krótki, ale zasługujący na uwagę.
Przebywał tutajw latach 1931 - 1937 - dzięki opiece i serdeczności o. Metodego Sikory mógł się uczyć pomimo wielu braków w wykształceniu podstawowym, ujął to tak w swoich wspomnieniach: "o. Metodemu Sikorze zawdzięczam bardzo wiele i pod wieloma względami; właściwie to o. Metodemu zawdzięczam od roku 1931 dach nad głową i jedzenie..."
O. Metody Sikora prowadzać Kolegium w opuszczonych przez Bazylianów1 zabudowaniach uczynił z Radecznicy prężny ośrodek religijny, szczególny nacisk kładąc na edukację chłopców z ubogich rodzin, czy zupełnie osieroconych, co miało miejsce w przypadku Mieczysława Cyronika (obecnego o. Leoncjusza). Wysiłek włożony przez radecznickich Bernardynów w prowadzenie Kolegium wydawał wspaniałe owoce: "przecież każdego roku uczeni w Radecznicy zdawali egzaminy w gimnazjach państwowych wysokiej, jak chocby do IV Gimnazjum we Lwowie i byli chętnie przyjmowani do innych szkół." - odnotował o. Cyronik.

Egzemplarz wspomnień dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radecznicy

Opracowała Regina Smoter Grzeszkiewicz.
Strona Główna Publikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. zakonnicy obrządku prawosławnego; zakon założony został w IV wieku przez św. Bazylego