PUBLIKACJE

W rozdziale tym będą prezentowane prace o Radecznicy, które dotychczas nie były nigdzie publikowane ; pozostają w rękopisach lub maszynopisach (głównie opracowania Stanisława Zybały), lub ich nakład był niewielki, bądź są trudno dostępne z uwagi na odległy rok wydania.
Dodatkowo prezentowne będą dokumenty urzędu gminy z pocz. XX wieku odnalezione podczas rozbiórki starego budynku i prztłumaczone z jęz. rosyjskiego; ich oryginały mają być przekazane do Archiwum Okręgowego w Zamościu.Kalendarz Seraficki

Głos Kolegialny

Ojciec Leoncjusz Cyronik. "Ofiara Wojen XX Wieku Księdzem W PRL - U."

Akta Zarządu Gminy Radecznica (wg. spisu nr 13), początek 1906 roku

Joanna Pawlas, Bożena Romańska - "Czernięcin - Dzieje Wsi"

Stanisław Zybała - Poczta w Radecznicy

Stanisław Zybała - Radecznicki Teatr Amatorski, Chór Kościelny i Orkiestra Dęta

Wydawnictwa okupacyjne

Stanisław Zybała - Ochotnicza Straż Pożarna w Radecznicy 1929. Przyczynek do dziejów Radecznicy

Partyzanckie strofy

Dzieje Gminy Radecznica - praca zbiorowa pod redakcją Reginy Smoter Grzeszkiewicz

Ks. Jerzy Myszor - Represjonowani z terenu Gminy Radecznica

Stanisław Rozwar Zybała - Radecznica - Słownik nie tylko biograficzny

Janina Gąsior - Moje Wierszo Pisanie

Stefania Krukowska, Jan Krukowski, Feliks Chadam - Zespół Śpiewaczy "Zaburzanki"

Waleria Kozioł - Żarty prawdą omaszczone

Rzeczpospolita Radecznicka (wrzesień 1939 - lipiec 1944) i druga konspiracja

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Piotr Smagała...

Stanisława Anna Krukowska - Okruszki dobra

Stefania Krukowska - Tak upływał dzień za dniem...

Maria Oleniak - Pragnę miłować

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Słownik biograficzny mieszkańców gminy Radecznica

Agnieszka Kot - Trochę wspomnień z Komodzianki

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Fundatorzy radecznickich kapliczek

Regina Smoter Grzeszkiewicz i Agnieszka Szykuła Żygawska - Parafia Mokrelipie w latach 1826 - 1836

Zenon Baranowski - Rys historyczny miejscowości z terenu gminy Frampol

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Nazwy gwarowe z niektórych wiosek Zamojszczyzny cz.II

Regina Smoter Grzeszkiewicz, Agnieszka Szykuła - Żygawska i Janina z Ducherów Sitarzowa - Szkice do dziejów gminy Radecznica

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Powstanie styczniowe na Zamojszczyźnie

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Cmentarz, o którym nikt nie chce pamiętać

Honorata Banach z d. Pełczyńska - Wspomnienia z lat okupacji

Stanisław Rozwar Zybała - Coś niecoś o wodzie w Radecznicy

Stanisław Rozwar Zybała - Nazwy gwarowe

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Zbory kalwińskie i szkoły przy zborowe na terenie Zamojszczyzny

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Pochówki ludności cywilnej, żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich...

Regina Smoter Grzeszkiewicz - Ofiary drugiej wojny światowej

Henryka Stadnicka - Trzy gwiazdy - wiara, nadzieja i miłość

Henryka Stadnicka - Wspomnienia harcerki 1957
Strona Główna

Wszelkie prawa zastrzeżone.