A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z Ż
A

Altman Hersz

Żyd gorajecki, mieszkał tutaj w okresie międzywojennym i na początku okupacji. Jego nazwisko figuruje w Aktach gminy Radecznica przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zamościu.1

Antczak Franciszek

Policjant, komendant posterunku Policji Państwowej w Radecznicy.2


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. Archiwum Państwowe w Zamościu (APZ), Akta gminy Radecznica ; Akta nieruchomości opuszczonych i po żydowskich 1945 - 1947; 1969
2. relacja Stanisława Zybały