A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z Ż
D

Daruk Wacław, ks.

Urodził się dnia 15 sierpnia 1928 roku we wsi Zadębce, w powiecie hrubieszowskim, po ukończeniu Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie w 1949 roku rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 20 lutego 1955 roku z rak biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Pracował jako wikariusz w parafiach Łabunie i Milejów. W roku 1965 został rektorem kościoła Świętego Ducha w Kraśniku. W roku 1970 został mianowany proboszczem parafii Trzęsiny, w której pracował do przejścia w stan emerytalny w 1996 roku.
Ksiądz Wacław Daruk zmarł 12 kwietnia 2005 roku w szpitalu w Szczebrzeszynie po długiej i ciężkiej chorobie; pogrzeb odbył się w piątek, 15 kwietnia br. w parafii Trzęsiny o godz. 11.00. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył zamojski biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński.1

Dudek Leopold

W okresie międzywojennym prowadził w Gorajcu spółdzielnię spożywczą. 2

Dygas Józef

(1911 - 1985), kanonik kapituły zamojskiej, proboszcz parafii Mokre Lipie. Wdzięczni za duszpasterską opieke parafianie zamieścili na jego nagrobku znajdującym się na cmentarzu w Mokrym Lipiu napis tej treści:

Pan, który cię powołał
niech będzie nagrodą za twoją służbę.
Wdzięczni parafianie
Dziwota Jan

Mieszkaniec Gorajca - Zagroble; w jego zabudowaniach ukrywał się podczas wojny Dawid Goldgraber. Dzięki okazanej pomocy przeżył zagładę gorajeckich Żydów. W kilka lat po wyzwoleniu przysłał list do rodziny Dziwotów z zapytaniem o zdrowie Jana, który już wtedy nie żył.3


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. tekst pochodzi ze strony internetowej http://www.kuria.lublin.pl/nekrologi/
2. relacja Stanisława Zybały
3. relacja wnuczki Jana Dziwoty - Teodory Wypych