A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z Ż
G

Gajewski (...)

Razem ze Startkiem pobudował w Gorajcu młyn, który został uruchomiony już podczas okupacji - "obydwaj byli zadłużeni, więc chcieli trochę zarobić". Po śmierci Gajewskiego (i wycofaniu się ze spółki Startka) obiekt przeszedł w ręce jego córki wydanej za Śmieciuszewskiego; obecnie jest własnością Natalii Dziurowej i jej syna.1

Grudziński Zbyszek

Członek Armii Krajowej, zabrany prawdopodobnie przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa z Zamościa w nocy z 7 - 8 maja 1946 roku z radecznickiego posterunku, gdzie pracował jako milicjant. Jego zwłoki okrutnie zmasakrowane znaleziono drugiego dnia w rzece Gorajec.2

Grygiel Jan

Mieszkaniec Gorajca, rolnik (2.02. 1908 - 18.05.1943). Ukończył szkołę podstawowa, uczył się krawiectwa a następnie prowadził własne gospodarstwo rolne. Zaangażowany w działalność związku Młodzieży Wiejskiej RP oraz stronnictwa Ludowego.
Od początku okupacji organizował na terenie powiatu zamojskiego a później biłgorajskiego komórki Stronnictwa Ludowego "Roch", oraz jednostki Batalionów Chłopskich. Pełnił funkcję komendanta Obwodu BCh Biłgoraj oraz członka Powiatowego Kierownictwa Ruchu Ludowego; podległe mu oddziały udzielały pomocy wysiedlonej ludności z powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
W dniach 3 - 12 luty 1943roku pozostające pod jego dowództwem oddziały BCh podjęły działania przeciw siłom okupanta na pograniczu powiatów biłgorajskiego i tomaszowskiego. Zadenuncjonowany do gestapo podczas likwidacji grasującej na terenie powiatu bandy (jak to była banda?) został aresztowany wraz z żoną Anną - zmarła w szpitalu więziennym w Zamościu; uciekł z więzienia. Zginął zamordowany przez bandę (nie wiadomo przez jaką) we własnym mieszkaniu w Gorajcu wraz z rodzicami Anną i Antonim, oraz Janem Mazurkiem.3

 GRYGIEL JÓZEF

Grygiel Józef

Absolwent czarnostockiej szkoły podstawowej, oraz Kolegium Serafickiego w Radecznicy. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego został księdzem zakonnym o imieniu Anzelm w Zgromadzeniu Bernardynów. Na duchownego prymicjonowany został w 1933 roku. Mieszkał we Lwowie i Samborze; był proboszczem parafii Zawalów. W latach 1943 - 1946 pełnił funkcję kapelana w radecznickim kościele - stąd wyjechał do Dukli. Zmarł 28 grudnia 1947 roku w Łodzi będąc tam przejazdem. Józef Anzelm Grygiel pochodził z Wólki Czarnostockiej - był bliskim przyjacielem współautora tej pracy - Stanisława Zybały; gdy Stanisław pracował w przy klasztornym ogrodzie w Radecznicy pomagał O. Anzelmowi w amatorskiej hodowli królików.4


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. relacja Natalii Dziurowej z Gorajca
2. ks. W. Płonka. Wspomnienia 1939 - 1946
3. Słownik Biograficzny Działaczy Ruchu Ludowego. Warszawa 1989 s. 133 - 134
4. relacja Stanisława Zybały