A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z Ż
J

Jabłoński Jan

(1904 - 1979), wieloletni urzędnik i sekretarz Urzędu Gminy w Radecznicy. Zmarł w Szczebrzeszynie, pochowany jest na cmentarzu w Mokrymlipiu.1

Janczewski Antoni

Pełnił obowiązki organisty przy kościele parafialnym w Mokrymlipiu.2

Jasińska Krystyna

Mieszkanka Radecznicy, około roku 1902 wyszła za mąż za Jakuba Raciborskiego, poetę z Mokregolipia. Z małżeństwa tego urodził się syn Bronisław, który zmarł 30 marca 1904 roku - Katarzyna zmarła 10paźdfziernika tegoż roku.
Jakub tak bardzo przeżył śmierć żony i synka, że dopiero w dwa lata po ich śmierci zaczął czytać książki i pisać wiersze.

Jaskóła Marcin

(1900 - 1967), rolnik rodem z Radecznicy - drobny przemysłowiec, handlowiec, spółdzielca.3

Jaśniowski Władysław

Nauczyciel ze Szkoły Powszechnej w Zaburzu.4

Jusiak Józef

Mieszkaniec Radecznicy, wachmistrz kawalerii, z zawodu szewc. Po odbyciu kampanii legionowej powrócił do wyuczonego zawodu.5

Juśkiewicz Paweł

Wójt gminy Radecznica w latach 1884 - 1887; w roku 1908 w Uściu postawiono jego staraniem figurę maryjną na "pamiątkę ulg wolnościowych nadanych przez cara Rosji Królestwu Polskiemu po roku 1905" 6


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. relacja Stanisława Zybały
2. relacja Stanisława Zybały
3. relacja Stanisława Zybały
4. relacja Stanisława Zybały
5. relacja Stanisława Zybały
6. relacja Stanisława Zybały