A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z Ż
M

Masztelarz Józef, ks

Proboszcz z Mokregolipia, w okresie okupacji sprawował duszpasterską opiekę nad mieszkańcami wsi: Gorajec Stara Wieś, Gorajec - Zagroble, Gruszka Zaporska. W roku 1941 OO. Bernardyni z Radecznicy po porozumieniu z nim rozpoczęli naukę religii we wspomnianych wioskach - O. Ireneusz Hanaka w Gorajcu - Zagrobli, O. Wacław Płonka w w Gorajcu - Starej Wsi i Gruszce Zaporskiej.

Mazur Jan, ks.

Administrator parafii Trzęsiny, która zarządzał w latach 1953 - 1957.
Podczas okupacji ks. Mazur był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau.1 Po powrocie z obozu zapadł na zdrowiu; pobyt w Trzęsinach był dla niego bardzo wskazany z uwagi na wyśmienite wręcz w tych okolicach warunki zdrowotne - "często spacerował po lesie, wdychał zdrowe, rześkie powietrze mówiąc, że to mu bardzo pomaga".2
W pamięci parafian zapisal się jako dobry kapłan, dobrze sprawujący posługę duszpasterska. Jako ciekawostkę dodam, iż ks. Jan Mazur był tym, który udzielił mi (autorce strony) sakramentu chrztu świętego.

Mazurek Jan

Mieszkaniec Radecznicy, wieloletni posłaniec pocztowy radecznickiego monastyru - nazywany przez ks. Gazurka "księgarzem" woził i nosił pocztę, sprzedawał dewocjonalia, książki do poduszki i ołtarza.
Siał, kopał kartofle , był zyczliwy dla ludzi - swoje dzieci posyłał do szkół i mawiał, "że lepiej czytać nawet po żydowsku, czy rosyjsku niż być ciemnym po polsku" 3

Mazurek Władysław

Mieszkaniec Radecznicy, z zawodu cieśla - kierował robotami stolarskimi podczas budowy remizy strażackiej w 1931 roku w Radecznicy. 4

Michalak Tadeusz

Nauczyciel szkoły podstawowej w Mokrymlipiu; udostępnił dr Zygmuntowi Klukowskiemu materiały o procesie włościan z terenu gminy w latach 1906 - 1907, które posłużyły do opracowania obszernego artykułu na temat na temat ich politycznej działalności.5

Michnar Jan Duklan

Gwardian i rektor Kolegium Serafickiego w Radecznicy; aresztowany w 1939 roku przebywał w zamojskim więzieniu wraz z O. Puklickim, a następnie przewieziony został do lubelskiego na Zamku. Stąd pomógł go uwolnić Edward Ladenberger, buchalter w fabryce Kalafonii i Terpentyny na Brodach k/Szczebrzeszyna, który przed wybuchem wojny przebywał jako więzień w radecznickim klasztorze na mocy zarządzenia starosty powiatu zamojskiego.6

Miksza Brunon

Urodził się na pocz. XX wieku na terenie Niemiec; jego matka - Rozalia Miksza wyjechała tam w celach zarobkowych. Na skutek panującej epidemii Rozalia zmarła, a małym Brunonem, który miał wtedy pięć lat zaopiekowały się zaopiekowały się przebywające razem z jego matką kobiety z Gorajca - przywiozły chłopca do brata Rozalii mieszkającego w Sokołówce k/Frampola.
Gdy dorósł pojechał w celach zarobkowych do Czarnegostoku, gdzie mieszkała siostra matki - Maria z Mikszów Smotrowa, zaprzyjaźnił się z jej synem Feliksem; pracował u miejscowych gospodarzy.
W okresie II wojny światowej wyjechał na roboty do Rzeszy, po wyzwoleniu dostał się do Australii. Tu założył rodzinę , wybudował dwa domy, doczekał się dwóch synów. W latach siedemdziesiątych XX wieku odwiedził rodzinę Smotrów w Czarnymstoku.7

Misiąg Jan

(29.03.1889 - 15.11. 1983), nauczyciel szkoły podstawowej w Czarnymstoku - pracował tutaj w okresie powojennym. Była to kolejna z jego placówek - wcześniej zatrudniony był na Szperówce k/Szczebrzeszyna, w Zakłodziu, Luchowie Dolnym, Majdanie Sieniawskim, Karolówce, Dzwoli, Zagrodach. W Czarnymatoku poślubił Anielę z Łypów, którą poznał podczas pobytu w Zakłodziu, gdzie Aniela również pracowała.
Jan Misiąg pochodził ze Świętoniowej w powiecie przeworskim, województwo rzeszowskie. Ukończył Gimnazjum Humanistyczne "dawnego typu". Początkowo uczył się w Jarosławiu, następnie Rzeszowie. Egzamin dojrzałości zdał w roku szkolnym 1910/1911 w Brzeżanach. Jako ochotnik walczył na froncie od roku 1914 do lipca 1915 w 18 Pułku Obrony Krajowej - później była niewola na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, następnie pobyt w Niemczech - tutaj pracował u rolnika o nazwisku Bate; do kraju powrócił w 1923 roku. W roku 1958 przeszedł na emeryturę, pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Trzęsinach.

Mucha Jaś

Mieszkał w Radecznicy, zginął 17 stycznia 1947 roku w Albinowie małym (wieś w powiecie biłgorajskim), gdzie ludzie z oddziału KBW (których Jaś wiózł z "porszpantowego przymusu") zostali ostrzelani przez "Zaporczyków"8; oprócz Jasia zginęło kilku ludzi z oddziału. 9


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. T. Krawczyk. 80 lat parafii w stuletnim kościele. Niedziela zamojsko - lubaczowska nr 44 (215) 3 listopada 2002.
2. relacja Marianny Smoter
3. relacja Stanisława Zybały
4. relacja Stanisława Zybały
5. Z. Klukowski. Proces polityczny włościan gminy Radecznica powiatu zamojskiego w latach 1906 - 1907. Teka Zamojska 1938 nr 2
6. ks. W. Płonka. Wspomnienia z lat 1939 - 1946 (rękopis); M.S. Pamiętnik starosty powiatu zamojskiego. Zamość 1946.
7. relacja Marianny Smoter
8. oddział Hieronima Dekutowskiego "Zapory" pozostający po wyzwoleniu w opozycji do ówczesnych komunistycznych władz
9. relacja Stanisława Zybały