A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z Ż
P

Paszkowski, inż.

Jego osoba z historią wsi Czarnystok związana jest poprzez jeden drobny, ale brzemienny w skutkach incydent. Otóż około 1874 roku pozostając w służbie rosyjskiej wytyczał drogę na trasie Frampol - Zwierzyniec, która przebiegać miała również przez Czarnystok. Zmęczony letnim upałem wstąpił do miejscowego popa z prośbą o poczęstunek, pop, owszem chętnie by go przyjął, ale popodia - zacięty wróg wszystkiego co polskie odmówiła nawet szklanki wody. Inżynier za takie przyjęcie wytyczył drogę tak, by przebiegała prze sam środek czarnostockiej cerkwi - plan zatwierdził właściwy dla tego rodzaju spraw organ władzy rosyjskiej i tym sposobem cerkiew w Czarnymstoku została rozebrana.1

Piech Antoni

Felczer, mieszkał i pracował w Zaburzu. 2

Pieczonka Edmund

Bernardyn z radecznickiego klasztoru, zginął w okrążeniu pod Osiekami k /Janowa3

Piotrowski Jan

Mieszkaniec Radecznicy, legionista. Po odbyciu służby wojskowej zajmował się handlem - posiadał "prawo prowadzenia handlu i wyszynku alkoholi z zakąskami..." 4

Pisarski Zygmunt, ks

Administrator parafii Trzęsiny (2.05. 1930 - 8.02. 1932), zginął 30 stycznia 1943 roku męczeńską śmiercią w Goleszynie. W roku 1999 został wyniesiony przez Jana Pawła II na ołtarze5; tablica upamiętniająca osobę ks. Pisarskiego znajduje się w archikatedrze lubelskiej.


FELICJA PIWOWAREK Z ADELĄ SOMMER

Piwowarkowa ze Szczepańskich Felicja

Rodem z Sambora (dawna Galicja); z Podborczem związała swoje losy wychodząc w 1929 roku za mąż za Jana Piwowarka. W okresie okupacji mieszkała tutaj z mężem i dziećmi - Aleksandrem (ur. 1930 roku) i Magdaleną (ur. 1934 roku). Długoletnia nauczycielka szkół szczebrzeszyńskich - Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego,oraz Liceum Pedagogicznego. Pracę doktorską pisała pod kierunkiem prof. Ignacego Chrzanowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do czasu przejścia na emeryturę pracowała w bibliotece szkolnej w Szczebrzeszynie gromadząc od podstaw jej księgozbiór. Zmarła w 1987 roku, pochowana jest na cmentarzu parafialnym w Gorajcu - jej nagrobek zdobi jakże wymowny w swej treści napis:" I nic nad Boga"6

Piwowarek Władysław

(1926 - 2005), mieszkaniec Gorajca, pierwszy przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorajcu.7

Płonka Józef Wacław,ks

Bernardyn, dyrektor Prywatnego Gimnazjum OO. Bernardynów w Radecznicy; podczas okupacji kapelan stacjonujących na terenie gminy oddziałów Armii Krajowej - ps. "Czarny". Pełnił również obowiązki prezesa oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy.
W roku 1946 wyjechał na placówkę do Łęczycy; gdy "Zapora" (patrz okupacja w Radecznicy) zlikwidował w 1946 roku Marię Milińską - współpracownicę Urzędu Bezpieczeństwa ks. Płonkę pociągnięto do odpowiedzialności za współpracę z AK - w roku 1951 otrzymał wyrok 12 lat pozbawienia wolności; ułaskawiony został w 1956 roku. Jest autorem wspomnień z lat 1939 - 1946, gdzie opisuje dość szczegółowo losy OO. Bernardynów w radecznickim klasztorze, a także czasy niemieckich i rosyjskich rządów na ternie gminy podczas okupacji i bezpośrednio po wyzwoleniu.

Poświatowska Amelia

Poświatowska z Koziołów Amelia urodziła się 10 lipca 1943 roku w Latyczynie. Ukończyła dwuletnią Szkołę Pielęgniarską w Lublinie; w roku 1963 wyszła za mąż za Czesława Poświatowskiego. Rok 1977 był znaczącym w jej życiu - założyła w Radecznicy przy Szpitalu Psychiatrycznym Koło Pielęgniarek i była jego wieloletnią przewodniczącą. Amelia Poświatowska ukończyła ponadto studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi;otrzymała tytuł magistra biologii z prawem wykonywania zawodu nauczyciela. Przez siedemnaście lat pracowała w Szkole Podstawowej w Radecznicy. Zmarła 14 marca 2002 roku.8

Poznański Jan

Kierownik Szkoły Ludowej I stopniowej w Gorajcu, jego nazwisko figuruje na świadectwie szkolnym wystawionym 18 czerwca 1917 roku na nazwisko Kazimierza Olecha.


PUKLICKI STEFAN

Puklicki Stefan

Bernardyn, zmarł 9 sierpnia 1943 roku w radecznickim klasztorze - "dobry człowiek, przyjacielski i towarzyski, jak wspomina ks. Wacław Płonka, do końca cierpliwy w ciężkiej chorobie," którą znosił z godnym podziwu opanowaniem"9


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. relacja Jana Biziora z Dzielec
2. relacja Stanisława Zybały
3. ks. W. Płonka. Wspomnienia z lat 1939 - 1946 (rękopis)
4. relacja Stanisława Zybały
5. bp. M. Leszczyński. Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski (1902 - 1943). Niedziela zamojsko - lubaczowska 2003 nr 5
6. relacja Magdaleny z Piwowarków Kozakowej.
7. "Odeszli". Tygodnik Zamojski nr 43 (1350) z 26 październik - 1 listopad 2005 r, s. 11
8. K. Masaniec. Wspomnienia o Ameli Poświatowskiej. Nasza Wieś. Radecznica. 2003 nr 3 s. 13
9. ks.W. Płonka. Wspomnienia z lat 1939 - 1946 (rękopis)