A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z Ż
Ś

Świderscy Róża z Weleszyńskich i FRanciszek

Właściciele ziem Mokrelipie - folwark "niejednokrotnie fundatorzy kościelni". Obydwoje pochowani są na cmentarzu w Mokrymlipiu - Róża (zm.1904), Franciszek (zm.1876).

Świderski Konstanty

Dzierżawca folwarku ordynackiego w Mokrymlipiu w początkach XX wieku (rok 1905 i następne). W jego domu odbywały się spotkania włościan z okolicznych wsi zaangażowanych w działalność polityczną1


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. Z. Klukowski. Proces włościan gminy Radecznica powiat zamojski 1906 - 1907. Teka Zamojska 1939 nr 1