A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z Ż
Z

Zabiciel Janek

Pochodził z terenu gminy Radecznica - zginął 20 maja 1944 roku w wieku lat 19. Z epitafium znajdującego się na jego nagrobku na cmentarzu parafialnym w Mokrymlipiu dowiadujemy się, że był czynnie zaangażowany w walkę z okupantem.

Z Niemcami walcząc młody bohaterze
Ojczyzny broniąc
zginąłeś ku naszej rozpaczy
Kiedy tak stoimy
tu przy twej kwaterze
z twą śmiercią się nie zgadzamy
niech nam Bóg wybaczy.
Zalewa Stanisław

Mieszkaniec Chłopkowa - w początkach XX wieku rozpoczął działalność spółdzielczą w Radecznicy; wspominał o nim w swoich publikacjach Jakub Raciborski, ludowy poeta z Mokregolipia.
Po zakończeniu I wojny światowej powstało w Radecznicy Stowarzyszenie Spożywców, które po kilku latach zbankrutowało. Kolejne spółki sklepowe zakładali: Stafisz z Gorajca i Stanisław Zalewa, Jan Rekiel i Franciszek Zawada - po nich sklep spożywczy prowadził w Radecznicy Antoni Kukiełka, a następnie jego brat Jan.1

Zaporscy

Potomkowie Teodora Prochańskiego pierwszego właściciela Zaporza (1399 rok)
W roku 1547 Paweł Zaporski, pisarz ziemski chełmski zarządzał wioską, po nim w roku 1564 - właścicielem Zaporza został Jan Zaporski. W okresie reformacji niektórzy z Zaporskich opowiadali się za protestantyzmem - legenda wiąże z ich działalnością drewniany kościół i cmentarz, na miejscu obecnie wznosi się kapliczka św. Apolonii.2

Zawiślakowie

Rodzina pochodząca z Czarnegostoku - ojciec i dwóch synów. Podczas okupacji zajmowali się na terenie wsi i gminy działalnością rabunkową.

Zawrotniak (...)

Doktor z radecznicy, podczas Zielonych Świąt 1944 roku po nabożeństwie w radecznickim lesie "na Krzywdzie"przeprowadzał egzaminy sanitariuszek z oddziałów partyzanckich stacjonujących na terenie gminy.3

Zbieć Stanisław, ks.

Proboszcz parafii Mokrelipie; jego staraniem w 1907 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła - konsekracja, której dokonał ówczesny biskup lubelski - Franciszek Jaczewski miała miejsce 14 września 1913 roku. Ksiąz Zbieć ponadto (według zapisów w księgach parafialnych) "pięknie wystroił świątynię, ale dalsze jego prace przerwała I wojna światowa..."
Poza pracą duszpasterską czynnie uczestniczył w życiu społeczno - kulturalnym Mokrego Lipia; przyczynił się do założenia oddziału ochotniczej straży pożarnej, oraz orkiestry dętej.4

ZIELONKA MARIA Z KALSĄ

Zielonka Maria

Długoletnia nauczycielka i kierowniczka szkoły podstawowej w Czarnymstoku. Z jej inicjatywy przystąpiono do budowy nowego obiektu szkolnego, który funkcjonował do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Znana była czarnostockiej społeczności jako osoba niezwykle życzliwa i uczynna, szczególnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej - często ratowała osoby, które uległy zaczadzeniu. Jako pierwsza we wsi posiadała telewizor - często zdarzało się, że stawiano go w oknie jej pokoju, a wtedy wszyscy chętni mogli oglądać ciekawy film, szczególnie "modnych" w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku "Czterech pancernych i psa".

Zybała Stanisław

Mieszkaniec Zaburza - kilkanaście lat przed wybuchem II wojny światowej pełnił obowiązki naczelnika zaburskiego oddziału straży pożarnej; był doskonałym organizatorem.
Podczas okupacji pełnił funkcję komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa; zabity został w Tarnobrzegu przez dywersantów ukraińskich - pochowano go na miejscowym cmentarzu.5


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. S. Zybała. Ochotnicza Straż Pożarna w Radecznicy 1929. Przyczynek do dziejów Radecznicy (rękopis)
2. K. Masaniec. Nasza gazeta. Miesięcznik Religijno - Kulturalny 2003 nr 5
3. ks. W. Płonka. Wspomnienia z lat 1939 - 1946 (rękopis)
4. D. Kurek. Historia parafii Mokrelipie. Nasza Gazeta. Miesięcznik Religijno - Kulturalny 2003 nr 5 s. 3
5. J. Krukowski. Moje wspomnienia z lat okupacji niemieckiej. Wrzesień 1939 - lipiec 1944 (maszynopis)