RADECZNICA

Radecznica - Google Maps Polska
Stanisław Zybała współzałożyciel strony zmarł 01.02.2014.
RADECZNICA - WALORY TURYSTYCZNE

Ścieżkami, drogami, miedzami, po krzakach i zaroślach łąk pól i lasów Radecznicy. Zebrał wraz z żoną Marianną i naścibolił Stanisław Rozwar Zybała.

Radecznica 1998 - 2004


PRYWATNE GIMNAZJUM I LICEUM OO. BERNARDYNÓW
IM. ŚW. ANTONIEGO W RADECZNICY

Otwarte zostało 4 września 1944 roku - staraniem o. Wacława Płonkia znanego w radecznickim środowisku z organizacji tajnego nauczania i czynnej działalności konspiracyjnej oraz duszpasterskiej w oddziałach powstańczych; dyrektorem został o. Jan Duklan Michnar.


RADECZNICKIE KAPLICZKI

Ludność zamieszkująca tereny gminy Radecznica to z małymi wyjątkami (kolonia Świadków Jehowy w Mokremlipiu) katolicy - wyraz swoich przekonań i wdzięczności, bo przecież święci pomagają, dała wznosząc przydrożne kapliczki, których jest wiele na omawianym obszarze. Zdjęcia niektórych z nich nadesłał Jan Krzak, któremu serdecznie dziękuję za współpracę.


RADECZNICKIE CMENTARZE I DZIKIE MIEJSCA POCHÓWKÓW

Teks autorstwa Stanisława Zybały będący owocem jego wnikliwych badań nad przeszłością Radecznicy.


OBIEKTY SZKOLNE NA TERENIE GMINY


GMINA RADECZNICA W STAREJ FOTOGRAFII


MUZYCY Z CHŁOPKOWA


STANISŁAW ZYBAŁA. DLACZEGO ALBINÓW NALEŻY KOJARZYĆ Z RADECZNICĄ.


STANISŁAW ZYBAŁA. WSPÓŁCZESNY "ŁYSIEC"

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - KANTYCZKI MOJEJ MAMY, CZYLI CZARNOSTOCKIE KOLĘDOWANIE

MAŁGORZATA FUDALI. RZEMIOSŁO KOWALSKIE W GORAJCU

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ. MÓJ RÓD Z ZAMOJSKIEJ ZIEMI

REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ. MOJA RODZINA

CHOCHOŁEK, CZYLI "BUDOWLANE" CIEKAWOSTKI Z TERENU GMINY

STANISŁAW ROZWAR ZYBAŁA. TAJNE HARCERSTWO W RADECZNICY W OKRESIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA

ALEKSANDER PIWOWAREK - UTRACONE KORZENIE. PODBORCZE 1939 - 1944

STANISŁAW ROZWAR ZYBAŁA. REGINA SMOTER GRZESZKIEWICZ - PRAWOSŁAWNI I GREKOKATOLICY NA TERENIE GMINY RADECZNICA

JUREK FUS - O MAJDANIE GÓRNYM SŁÓW KILKA

STANISŁAW ZYBAŁA. DWORSKA DOLINA W LATYCZYNIE

STANISŁAW ZYBAŁA. FOTOGRAFIA W RADECZNICY

DAWNI MIESZKAŃCY GMINY RADECZNICA

LEŚNA SZKOŁA PARTYZANCKA

TRZĘSINY - CMENTARZ PARAFIALNY

STANISŁAW ZYBAŁA. POCZĄTKI RADECZNICY

MOKRELIPIE I RADECZNICA

TABLICE PAMIĄTKOWE

ZJAZD ŻOŁNIERZY 9 PP AK ZIEMI ZAMOJSKIEJ

KATARZYNA DZIWOTA. URODZIŁAM SIĘ STO LAT TEMU...

MIESZKAŃCY RADECZNICY W DAWNEJ FOTOGRAFII
ALFABET TWÓRCÓW LUDOWYCH 

J K R S ZSŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIESZKAŃCÓW GMINY

A B C D G H J K L Ł M O P
R S Ś T W Z ŻGRUSZKA ZAPORSKA ZAPORZE PODLESIE DUŻE PODLESIE MAŁE GAJ GRUSZCZAŃSKI ZAKŁODZIE RADECZNICA MOKRELIPIE LATYCZYN ZABURZE CHŁOPKÓW PODBORCZE DZIELCE GORAJEC - KOLONIA  GORAJEC - STARA WIEŚ  GORAJEC - ZAGROBLE GORAJEC - ZASTAWIE WÓLKA CZARNOSTOCKA CZARNYSTOK TRZĘSINY
Chłopków

Czarnystok

Dzielce

Gaj Gruszczański

Gorajec

Latyczyn

Mokrelipie

Podborcze

Podlesie

Radecznica

Trzęsiny

Wólka Czarnostocka

Zaburze

Zakłodzie

ZaporzeStrona Główna

Wszelkie prawa zastrzeżone.