Regina Smoter Grzeszkiewicz. Mój ród z Zamojskiej Ziemi

Mój prapradziadek Michał Smoter z Czarnegostoku był zamożnym włościaninem - w 1906 roku posiadał 12 dziesięcin 956 sążni czyli 24 morgi 58 prętów ziemi. Z tej liczby 23 czerwca tegoż roku darował swemu synowi Kazimierzowi Smoter (pradziadkowi) w obecności szczebrzeszyńskiego notariusza Aleksandra Krzywdzińskiego 3 dziesięciny 239 sążni czyli 6 morgów i 41 pręta ziemi ornej i sianokosnej.

Wartość darowanej nieruchomości oszacowano na 500 rubli,1 przy czym Michał Smoter zobowiązał Kazimierza do spłacenia z tej sumy kwoty 200 rubli dla Katarzyny ze Smotrów Nowak, wdowy po Franciszku Nowaku2 i kwoty 50 rubli dla Katarzyny Smoter - co zostało uczynione tego samego dnia w obecności wspomnianego notariusz.
Nie wiem kim była żona prapradziadka Michała3, ale znane są imiona jego dzieci: Marianna, Katarzyna i Kazimierz. Kazimierz Smoter ożeniony był z Katarzyną z Furlepów (z Czarnegostoku). Z małżeństwa tego urodzili się: Marcin (najstarszy, jak wieść niesie zginął podczas I wojny światowej – w domu powtarzano, co powiedziała prababcia Katarzyna. Otóż wieczorem za okienną ramą usiadł puszczyk (pućko) i głośno zakrzyczał po swojemu, Katarzyna powiedziała wówczas: "już po moim Marcinie", za kilka dni przysłano a z frontu wiadomość o jego śmierci.
Michał- jego żona pochodziła z rodziny Pawlasów mieszkających na Trzęsinach. Michałowi urodzili się: Janina, Genowefa, Michał, Józef, i Jan. Jan( mój dziadek) żonaty był z Marianną z Mikszów pochodząca z Sokołowki k/Frampola.
Byli szczęśliwym małżeństwem, doczekali się siedmiorga dzieci: Antoniego - nie założył rodziny, zmarł w 1949 po ciężkiej chorobie, pochowany jest na cmentarzu w Trzęsinach. Jana, który żonaty był z Antoniną z domu Kobel (†2007 ), z małżeństwa tego urodzili się: Stanisław, Józef, Mieczysław, Bogdan. Leokadii, wyszła za mąż za Stanisława Furlępę (już nie żyje). Ich dzieci to: Stanisław, Teresa, Bogusława, Jadwiga. Karoliny - o jej rodzinie nie piszę, gdyż Ciocia Karolina sobie tego nie życzy, Feliksa - żonaty był z Katarzyną z domu Kosik z Rzeczycy k/Frampola, obydwoje nie żyją, pozostała córka Helena. Stanisławy, wyszła za Jana Malca (już nie żyje), z małżeństwa tego urodzili się: Leszek, Józef, Teresa, Henryk, Krzysztof; synem Stanisławy jest także Alfred Smoter. Marianny - ja jestem jej córką, mój ojciec Julian Nieczaja z Tereszpola zmarł w 2005 roku, pochowany jest na cmentarzu w Tereszpolu.
Rodzicami mojej babci Marianny byli: Katarzyna z Książków (córka Jana i Ewy z Birutów) i Jan Miksza (syn Jana i Marianny z Garbasów).

METRYKA ŚLUBU    METRYKA URODZENIA

I Babcia miała rodzeństwo: Zofię urodzoną 9 maja 1897 roku Jana, Wincentego, Rozalię - matka Brunona Mikszy - urodził się na pocz. XX wieku na terenie Niemiec; Rozalia wyjechała tam w celach zarobkowych. Na skutek panującej epidemii zmarła, a małym Brunonem, który miał wtedy pięć lat zaopiekowały się zaopiekowały się przebywające razem z jego matką kobiety z Gorajca - przywiozły chłopca do Sokołówki, rodzinnej wsi Rozalii. Gdy dorósł pojechał w celach zarobkowych do Czarnegostoku, gdzie mieszkała siostra jego matki a moja babcia - Maria z Mikszów Smotrowa. W okresie II wojny światowej wyjechał na roboty do Rzeszy, po wyzwoleniu dostał się do Australii. Tu założył rodzinę, wybudował dwa domy, doczekał się dwóch synów. W latach siedemdziesiątych XX wieku odwiedził rodzinę Smotrów w Czarnymstoku; Brunon Miksza już nie żyje.

METRYKA URODZENIA    METRYKA ŚLUBU

Paulinę, ojcem której był Wojciech Papież (syn Jana i Agaty z Rawskich Papieżów), drugi mąż Katarzyny z Książków Mikszowej.
W Czarnymstoku żyje także inna rodzina Smotrów, być może są to potomkowie braci pradziadka Kazimierza, lub dziadka Jana, o których póki co nic nie wiem. Nie znam imienia Smotra, który miał dzieci: Jana i Mariannę, nie wiem kim byli rodzice Pawła Smotra, który ma córkę Janinę; jego wnuczka - Ewa Buszac kontaktowała się ze mną w sprawie dziadka, i jakie rodowe nazwisko miała Julia, która wyszła za Smotra.
Podczas pobytu na cmentarzu w Kosobudach natknęłam się na pochówki: Jana Smotra, Marianny Smoter ( zmarła w 1947 roku w wieku 52 lat) i Marcina Smotra (zginął tragicznie w 1942 roku); wiadomo mi również że w Podlesiu k/Radecznicy żyje rodzina Smotrów.


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. Выпісъ Изъ Нотаріального Акта Совершеннаго у Щебрешискаго Нотаріуса Александра Антоновича Кживдзинскаго за 1906 год по реестру № 404 (dalej. Выпісъ Изъ Нотаріального Акта...)
2. Выпісъ Изъ Нотаріального Акта..., № 252
3. niewyjaśnioną sprawą pozostaje także osoba Agnieszki z domu Smoter żony Pawła Skrzypka która wraz z mężem i dwoma synami - pięcioletnim Antonim i czteroletnim Piotrem korzystając z Ukazu tolerancyjnego wydanego 17 (30) sierpnia 1905 roku przeszła z prawosławia na katolicyzm, nie wiadomo tylko w jakiej wsi mieszkali, być może w Mokrymlipiu. Pismo nr 95 z dnia 23 grudnia 1906 roku .Дъло Управленія Гмины Радечниџа Замотского Уъзда ... (по описи № 13), начало 1906 года / Akta Zarządu Gminy Radecznica (wg. spisu nr 13), początek 1906 roku.