Tablice Pamiątkowe

Tablice zostały wykonane, m. in przy finansowym współudziale Jana Polskiego, ps. "Strumyk" oraz Jana Jasiny, ps. Orzełek".
Z upoważnienia Zarządu Głównego Związku b. Więźniów Politycznych Zamojszczyzny Melchior Batorski zorganizował na terenie gminy Radecznica zbiórkę pieniędzy na wykonanie tablicy upamiętniającej postać mjr. ks. O. Wacława Płonkę, ps. "Czarny" - Kapelana Oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i organizacji "Wolność i Niezawisłość"; za wykonanie tablicy upamiętniającej walki AK i BCh w rejonie placówki Radecznica w latach 1939 - 1944, otrzymał podziękowanie od Zarządu sekcji 9 pp AK Ziemi Zamojskiej (pismo z dnia 20. 06. 1998 roku. Podpisano: skarbnik - Tadeusz Kuncewicz "Podkowa", z- ca przewodniczącego Jan Kowalczyk "Kulka").

***

Uroczystość w dn. 27 września 1998 r.

Napadli na Polskę sąsiedzi z zachodu,
Lecz nie pokonali polskiego narodu.
Zaledwie 20 lat wolność miała,
A runęła na nią ogromna nawała.

Z zachodu napadli we wrześniu pierwszego,
Ze wschodu zdradziecko już siedemnastego.
O Polska jakaż to w Tobie była siła ?
Że nawet z podziemia jeszcześ się broniła.

I chociaż już przecie minęło pół wieku,
Posłuchaj o Polsce dziś młody człowieku.
Posłuchaj i zobacz jacy dzielni byli,
Z jakim poświęceniem o Polskę walczyli.

Ruszył oddział a orkiestra pięknie grała,
idą partyzanci, a z Nimi Ich chwała.
kapitan Batorski żwawym krokiem chodzi,
I tak, jak Piłsudski oddziałem dowodzi.

Nie przyszli dziś po to by Ich czyny liczyć,
wielka uroczystość dzisiaj w Radecznicy.
Nie mogli przyjść wszyscy, bo nie wszyscy żyją,
Żywym rogatywki, siwe włosy kryją.

Polska rogatywka i piękne sztandary,
I stara piosenka, jak wierzby szumiały.
I jak maszeruje ta I - sza Brygada,
Niech nam jak najlepsze czasy zapowiada.

Wyszli do Nich księża, orszak poświęcili,
Na msze uroczystą oddział wprowadzili.
A Ksiądz Michał Radej w stopniu kapitana,
Mówiąc ciepłym głosem księdza kapelana.

Powiedział: Polacy trudny czas przetrwali,
Bo sobie nawzajem wszyscy pomagali.
Ruszyły sztandary, a siedem ich było,
takie były piękne, że aż serce biło.

Pierwszy sztandar - to Polityczni Więźniowie,
Odważni i sprytni panowie dziadkowie.

I Armia Krajowa tak poniewierana,
Dziś za chwałę Polski przez naród uznana.

Zbowidowcy - Wolność, demokrację bronią,
Tych, co Polsce szkodzą na pewno przegonią.
I broń się zmieniła i lat Im przybyło,
Oj nie tak to łatwo w partyzantce było.

Na siódmym sztandarze Matka Boża dłonią,
Wskazuje na piękny napis Żywią i Bronią.
tak, to chłopcy polscy zawsze tymi byli,
Co Polskę żywili i o nią walczyli.

Dziś, gdy się jednoczy cala Europa,
To znów na końcu postawili chłopa.
Gdyby O. Wacław był pośród Żyjących,
Żwawym krokiem wiódłby o Polskę walczących.

dzisiaj wszyscy właśnie po to się zebrali,
By być jak tablice będą odsłaniali.
O. Wacław Płonka kapelan AK, BCh i WiN - u,
Duch jego uniósł piękny liść wawrzynu.

I tylko odbiło się echem dalekim,
Boże coś Polskę przez tak liczne wieki.
Jeszcze Wójt gminy pan marian Musialik,
Zaprosił na obiad - zjedli, pogadali.

Tak się zakończył Dzień Polski Podziemnej,
W pięknym nastroju, pogodzie przyjemnej.

Ułożył i napisał Leon Kozioł, 27 wrzesień 1998 rok

Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.