Strona GłównaWÓLKA CZARNOSTOCKA

Zajmuje stosunkowo niewielki obszar - jest "łącznikiem" pomiędzy Czarnymstokiem a Gorajcem Zagroble.
W wieku XIX znajdowała siępod zarządem rodziny Zamoyskich położona była w - n obrębie klucza szczebrzeskiego; jej mieszkańcy nie byli zbyt zamożni skoro dane z lat 1840 - 1841 wskazują na obecność jedenastu komorników: Maciej Antonik, Katarzyna Czyrwiowa, Marya Gmitrukowa, Barbara Komornikowa, Anastazja Margolowa,Wojtek Mroczek, Jakub Sitarz, Paweł Sobczak, Wawrzyniec Zabiciel, Jan Zuch.1 Od roku 1868 Wólka Czarnostocka należy do gminy Radecznica.
Podczas okupacji w 1940 roku mieszkaniec Wólki - Malinowski Józef zaangażowany był w działalność Służby Zwycięstwa Polski.2 W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w Wólce wzniesiono II piętrowy budynek tzw. "agronomówkę" gdzie mieściły się (mieszczą?) mieszkania dla pracowników PKS Biłgoraj, lecznica dla zwierząt. W okresie późniejszym zajęto grunty uprawne kilku mieszkańców Wólki i Czarnegostoku na plac skupu zwierząt.
Wieś posiada zabudowę łańcuchowa; za "agronomówką" biegnie polna droga w kierunku na kompleks leśny "Cetnar" - podczas okupacji stacjonował tutaj oddział "Podkowy", a także ukrywała się grupa rabusiów zwanych w okolicy "Spużakami". Obok przystanku autobusowego znajduje się sklep spożywczy, oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.
W Wólce Czarnostockiej urodził się Józef Grygiel - absolwent czarnostockiej szkoły podstawowej, oraz Kolegium Serafickiego w Radecznicy. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego został księdzem zakonnym o imieniu Anzelm w Zgromadzeniu OO. Bernardynów. Na duchownego prymicjonowany został w 1933 roku. Mieszkał we Lwowie i Samborze; był proboszczem parafii Zawalów. W latach 1943 - 1946 pełnił funkcję kapelana w radecznickim kościele - stąd wyjechał do Dukli. Zmarł 28 grudnia 1947 roku w Łodzi będąc tam przejazdem.3 Józef Anzelm Grygiel był bliskim przyjacielem Stanisława Zybały - emerytowanego pracownika Biblioteki Gminnej w Radecznicy, gdy p. Stanisław pracował w przy klasztornym ogrodzie w Radecznicy pomagał O. Anzelmowi w amatorskiej hodowli królików.

We wsi urodził się Jan Harkot, znany w regionie zamojskim z tego, że jako jeden z nielicznych potrafi kłaść słomiane dachy - pokrycie całego dachu zajmuje mu około trzech tygodni, najlepszym materiałem, jak sam się wypowiada jest żytnia słoma - "żyto na dachy kosi się ręcznie, kosiarką lub snopowiązałką, młóci maszynami starej daty...4"

opracowała Regina Smoter Grzeszkiewicz


Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Główna Radecznica1. APL, AOZ. Lista komorników w kluczu szczebrzeskim w roku 1840 - 1841
2. J. Krukowski. Moje wspomnienia z lat okupacji niemieckiej. Wrzesień 1939 - lipiec 1944 (rękopis zdeponowany w zbiorach Biblioteki Gminnej w Radecznicy)
3. relacja stanisława Zybały
4. A. Rudy. Pożegnanie ze strzechą. Tygodnik Zamojski 2005, nr 52 (1359), s. 11