Strona GłównaZABURZE


Nazwa wsi - lokalizacja

Wieś sąsiadująca z Podborczem; swoją nazwę zawdzięcza zapewne borom położonym na wzniesieniach od wschodniej doliny rzeki Gorajec. Wraz z pozostałymi wioskami z terenu gminy tworzy tzw. "łańcuchową zabudowę, przy czym trzeba wyjaśnić iż łańcuchy są dwa - jeden stanową Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec - Zagroble, Dzielce, zaburze i Mokrelipie. Przeciwległy do niego - Gorajec - Zastawie, Gorajec - Stara Wieś, Podborcze wraz z Miasteczkiem (patrz Podborcze), Zaburze - Zakęcie, Latyczyn, Radecznica.1

Przeszłość

W II połowie XVIII wieku w Zaburzu funkcjonowały dwie karczmy i młyn;2 w połowie XIX wieku we wsi znajdował się folwark wchodzący w skład dóbr Ordynacji Zamoyskiej. W roku 1827 w Zaburzu było 58 domów, 318 mieszkańców; ludność wyznania rzymskokatolickiego swoją parafię posiadała w Mokrym Lipiu.3

ORKIESTRA

Straż pożarna

Oddział straży pożarnej w Zaburzu założony został w 1918 roku przez Józefa Dziurę, który jednocześnie pełnił funkcję naczelnika. Kolejnym opiekunem oddziału został 22 letni wachmistrz kawalerii - Stanisław Zybała.
W roku 1926 strażacy z Zaburza założyli orkiestrę dętą, która do dzisiejszego dnia bierze czynny udział w uroczystościach państwowych, kościelnych, państwowych. W roku 1982 muzykanci z Zaburza zajęli I miejsce w międzywojewódzkich eliminacjach Strażackich Orkiestr Dętych Polski południowo - wschodniej w Łomży.
Zaburskim oddziałem straży pożarnej kolejno zarządzali:po Stanisławie Zybale (zginął podczas kampanii wrześniowej) naczelnikiem został Stanisław Olech, następnie Jan Chadam. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia funkcję tę pełnili kolejno: Jan Karaś, Stanisław Dymek, Edward Krukowski, Franciszek Dziura, Jan Hanaka; w roku 1993 naczelnikiem zaburskiej straży pożarnej został Jan Kołtun.4

Zlewnia mleka

Kilka lat temu we wsi funkcjonowała zlewnia mleka należąca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczebrzeszynie - tera jest w likwidacji, a budynek zlewni niszczeje.5

Zaburze to duża wieś - liczy około 200 numerów.6

Najlepsze wyniki w nauczaniu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005 osiągnęli: Marta Olech - uczennica klasy V - laureatka konkursu plastycznego pt. "Strażak - ratownik w akcji", organizowanego w szkole; na szczeblu powiatowym zajęła III miejsce. Agnieszka Krzyszczak, Agnieszka Kurek, Wacław Olech, Piotr Tetlak, Agnieszka Chadam.7


Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Główna Radecznica1. relacja Aleksandra Piwowarka
2. R. Orłowski. Położenie i walka klasowa chłopów w Ordynacji Zamoyskiej w drugiej połowie XVIII w. Lublin 1963
3. B. Chlebowski. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. Warszawa 1895 t. XIV s. 216
4. Z. Wierzchowiak. 75 lat OSP w Zaburzu. Tygodnik Zamojski 1993 nr 7
5. Okiem sołtysa. Tygodnik Zamojski z dnia 29.09 - 5. 10. 2004 nr 39 s. 12
6. Okiem sołtysa. Tygodnik Zamojski z dnia 29.09 - 5. 10. 2004 nr 39 s. 12
7. Z notatnika reportera. Tygodnik Zamojski z dnia 29.09 - 5.10. 2004 nr 39 (1294) s. 12